Bestemmingsplan Kesselseweg 32-32a Helden

Bestemmingsplan Kesselseweg 32-32a Helden heeft op 02-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Peel en Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Peel en Maas
Dossier
NL.IMRO.1894.BPL0092
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1894.BPL0092-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.365 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Plattelandsondernemer (art. 3) 35.691 98,15%

- Natuur (art. 4) 674 1,85%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 5) 12.290 33,80%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 23.249 63,93%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 7) 13.116 36,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 10) 1.545 4,25%
- overige zone - kernrandzone (art. 10) 32.875 90,40%
- overige zone - provinciale ontwikkelingszone groen (art. 10) 1.945 5,35%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 10) 3.373 9,28%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 10) 32.992 90,72%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 ob (art. 10) 25.645 70,52%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 bn (art. 10) 10.720 29,48%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Kesselseweg