Bestemmingsplan Wijziging bouwblok sorteerloods en huisvesting Kesselseweg 32a

Bestemmingsplan Wijziging bouwblok sorteerloods en huisvesting Kesselseweg 32a heeft op 13-09-2016 de status ontwerp gekregen door Peel en Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Peel en Maas
Dossier
NL.IMRO.1894.BPL0152
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1894.BPL0152-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.815 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 3) 3.339 7,80%
- Agrarisch - Plattelandsondernemer (art. 4) 34.278 80,06%

- Natuur (art. 5) 5.199 12,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 6) 12.290 28,70%

- Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 23.249 54,30%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 8) 15.984 37,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 12.2) 4.171 9,74%
- overige zone - kernrandzone (art. 12.3) 32.875 76,78%
- overige zone - provinciale ontwikkelingszone groen (art. 12.1) 2.186 5,11%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 12.4) 1.286 3,00%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 12.5) 37.947 88,63%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 ob (art. 12.6) 25.645 59,90%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 bn (art. 12.7) 13.588 31,74%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Kesselseweg