Heldenseweg 10 Kessel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Peel en Maas
DossierNL.IMRO.1894.BPL0159
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1894.BPL0159-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-06-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 28-06-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.593 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 40.593 100,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 40.593 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 33.020 81,34%
Waarde - Archeologie 6 (art. 4) 24.468 60,28%
Waarde - Archeologie 7 (art. 5) 8.552 21,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 40.593 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 9.1) 40.593 100,00%
Wetgevingzone 40.593 100,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied4go (art. 9.2) 40.593 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas detail kaart
1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas detail kaart
Buitengebied Peel en Maas detail kaart
Buitengebied Peel en Maas detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning Veersepad 27 te Kessel detail
van rechtswege toegekende omgevingsvergunning Baarloseweg 48 te Kessel detail
Aanvraag omgevingsvergunning Baarloseweg 48 te Kessel detail
Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas detail
Besluit voorschrijven digitaal bijhouden nachtregister short stay arbeidsmigranten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heldenseweg Kessel detail

Meer weten over adressen?