Pratwinkel 9

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Peel en Maas
DossierNL.IMRO.1894.PJB0001
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1894.PJB0001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.811 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Pratwinkel 9 11.811 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 11.811 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas detail kaart
Buitengebied Peel en Maas detail kaart
Bestemmingsplan huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas detail kaart
Pratwinkel 9 detail kaart
Glastuinbouwgebied Tangbroek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Openbare vergadering algemeen bestuur detail
Openbare commissievergaderingen detail
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019 detail
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Napoleonsbaan Zuid 32 te Baarlo detail
Aanvraag omgevingsvergunning Aan de Staldijk 19 te Baarlo detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pratwinkel Baarlo detail

Meer weten over adressen?