Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oldambt Dossier NL.IMRO.1895.01BP0001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1895.01BP0001-0402 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 181.724.073 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.252.414 1,24%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.150.064 1,73%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.704.002 84,58%

- Bedrijf (art. 7) 283.907 0,16%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 865.021 0,48%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 9) 26.845 0,01%

- Bos (art. 10) 2.196.068 1,21%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning-seksinrichting (art. 12) 2.587 0,00%

- Groen (art. 13) 70.802 0,04%

- Horeca (art. 14) 8.156 0,00%

- Maatschappelijk (art. 15) 148.432 0,08%

- Natuur (art. 16) 5.609.167 3,09%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 563.266 0,31%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 467 0,00%

- Sport (art. 20) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 21) 25.586 0,01%

- Verkeer (art. 22) 4.240.187 2,33%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 23) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 319.053 0,18%

- Water (art. 25) 6.464.631 3,56%

- Wonen (art. 26) 965.159 0,53%
- Wonen - Buitenplaats (art. 27) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 28) 393.900 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 2.203.593 1,21%
- Leiding - Leidingstrook (art. 30) 1.566.786 0,86%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 3.292.300 1,81%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 7.923.193 4,36%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 29.878.149 16,44%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 113.550.560 62,49%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 35) 7.979.150 4,39%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 969.816 0,53%
- Waarde - Geomorfologie (art. 38) 10.888.710 5,99%
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 37) 7.072.069 3,89%

- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 39) 5.855.242 3,22%
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 1.335.540 0,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42.4) 11.828.540 6,51%

- luchtvaartverkeerzone (art. 42.5) 737.964 0,41%

- other: bomenteelt (art. 42.2) 12.933.576 7,12%
- other: dijkenlandschap (art. 42.3) 119.757.570 65,90%
- other: veenkoloniaal landschap (art. 42.6) 4.271.005 2,35%
- other: verwevingsgebied (art. 42.10) 9.252.053 5,09%
- other: wegdorpenlandschap (art. 42.13) 53.513.732 29,45%

- veiligheidszone - bevi (art. 42.7) 1.160.724 0,64%
- veiligheidszone - leiding (art. 42.8) 503.247 0,28%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42.9) 2.320.497 1,28%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 42.11) 63.632 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 42.11) 1.032.225 0,57%
- vrijwaringszone - waterkering (art. 42.12) 987.822 0,54%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 42.14) 44.464 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 42.15) 573.003 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 42.16) 474.474 0,26%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 42.17) 153.968 0,08%