7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt heeft op 20-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oldambt
Dossier
NL.IMRO.1895.01BP0001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1895.01BP0001-0402
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 181.724.073 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.252.414 1,24%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.150.064 1,73%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.704.002 84,58%

- Bedrijf (art. 7) 283.907 0,16%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 865.021 0,48%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 9) 26.845 0,01%

- Bos (art. 10) 2.196.068 1,21%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning-seksinrichting (art. 12) 2.587 0,00%

- Groen (art. 13) 70.802 0,04%

- Horeca (art. 14) 8.156 0,00%

- Maatschappelijk (art. 15) 148.432 0,08%

- Natuur (art. 16) 5.609.167 3,09%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 563.266 0,31%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 467 0,00%

- Sport (art. 20) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 21) 25.586 0,01%

- Verkeer (art. 22) 4.240.187 2,33%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 23) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 319.053 0,18%

- Water (art. 25) 6.464.631 3,56%

- Wonen (art. 26) 965.159 0,53%
- Wonen - Buitenplaats (art. 27) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 28) 393.900 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 2.203.593 1,21%
- Leiding - Leidingstrook (art. 30) 1.566.786 0,86%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 3.292.300 1,81%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 7.923.193 4,36%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 29.878.149 16,44%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 113.550.560 62,49%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 35) 7.979.150 4,39%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 969.816 0,53%
- Waarde - Geomorfologie (art. 38) 10.888.710 5,99%
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 37) 7.072.069 3,89%

- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 39) 5.855.242 3,22%
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 1.335.540 0,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42.4) 11.828.540 6,51%

- luchtvaartverkeerzone (art. 42.5) 737.964 0,41%

- other: bomenteelt (art. 42.2) 12.933.576 7,12%
- other: dijkenlandschap (art. 42.3) 119.757.570 65,90%
- other: veenkoloniaal landschap (art. 42.6) 4.271.005 2,35%
- other: verwevingsgebied (art. 42.10) 9.252.053 5,09%
- other: wegdorpenlandschap (art. 42.13) 53.513.732 29,45%

- veiligheidszone - bevi (art. 42.7) 1.160.724 0,64%
- veiligheidszone - leiding (art. 42.8) 503.247 0,28%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42.9) 2.320.497 1,28%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 42.11) 63.632 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 42.11) 1.032.225 0,57%
- vrijwaringszone - waterkering (art. 42.12) 987.822 0,54%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 42.14) 44.464 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 42.15) 573.003 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 42.16) 474.474 0,26%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 42.17) 153.968 0,08%