Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt heeft op 20-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1895.01BP0001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1895.01BP0001-0402
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 181.724.073 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.549.228 3,05%
- Agrarisch (art. 3) 2.252.414 1,24%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.150.064 1,73%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%
Agrarisch met waarden 153.704.002 84,58%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.704.002 84,58%
Bedrijf 1.175.773 0,65%
- Bedrijf (art. 7) 283.907 0,16%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 865.021 0,48%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 9) 26.845 0,01%
Bos 2.196.068 1,21%
- Bos (art. 10) 2.196.068 1,21%
Cultuur en ontspanning 12.397 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning-seksinrichting (art. 12) 2.587 0,00%
Groen 70.802 0,04%
- Groen (art. 13) 70.802 0,04%
Horeca 8.156 0,00%
- Horeca (art. 14) 8.156 0,00%
Maatschappelijk 148.432 0,08%
- Maatschappelijk (art. 15) 148.432 0,08%
Natuur 5.609.167 3,09%
- Natuur (art. 16) 5.609.167 3,09%
Recreatie 647.106 0,36%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 563.266 0,31%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 467 0,00%
Sport 83.890 0,05%
- Sport (art. 20) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 21) 25.586 0,01%
Verkeer 4.645.237 2,56%
- Verkeer (art. 22) 4.240.187 2,33%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 23) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 319.053 0,18%
Water 6.464.631 3,56%
- Water (art. 25) 6.464.631 3,56%
Wonen 1.408.847 0,78%
- Wonen (art. 26) 965.159 0,53%
- Wonen - Buitenplaats (art. 27) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 28) 393.900 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.770.379 2,07%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 2.203.593 1,21 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 30) 1.566.786 0,86 %
Waarde 181.553.946 99,91%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 3.292.300 1,81 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 7.923.193 4,36 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 29.878.149 16,44 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 113.550.560 62,49 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 35) 7.979.150 4,39 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 969.816 0,53 %
- Waarde - Geomorfologie (art. 38) 10.888.710 5,99 %
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 37) 7.072.069 3,89 %
Waterstaat 7.190.783 3,96%
- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 39) 5.855.242 3,22 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 1.335.540 0,73 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 11.828.540 6,51%
- geluidzone - industrie (art. 42.4) 11.828.540 6,51 %
Luchtvaartverkeerzone 737.964 0,41%
- luchtvaartverkeerzone (art. 42.5) 737.964 0,41 %
Overig 199.727.937 109,91%
- other: bomenteelt (art. 42.2) 12.933.576 7,12 %
- other: dijkenlandschap (art. 42.3) 119.757.570 65,90 %
- other: veenkoloniaal landschap (art. 42.6) 4.271.005 2,35 %
- other: verwevingsgebied (art. 42.10) 9.252.053 5,09 %
- other: wegdorpenlandschap (art. 42.13) 53.513.732 29,45 %
Veiligheidszone 3.984.468 2,19%
- veiligheidszone - bevi (art. 42.7) 1.160.724 0,64 %
- veiligheidszone - leiding (art. 42.8) 503.247 0,28 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42.9) 2.320.497 1,28 %
Vrijwaringszone 2.083.679 1,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 42.11) 63.632 0,04 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 42.11) 1.032.225 0,57 %
- vrijwaringszone - waterkering (art. 42.12) 987.822 0,54 %
Wro-zone 1.245.908 0,69%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 42.14) 44.464 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 42.15) 573.003 0,32 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 42.16) 474.474 0,26 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 42.17) 153.968 0,08 %