Bestemmingsplan Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014

Bestemmingsplan Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014 heeft op 01-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1895.01BP0005
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1895.01BP0005-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 182.687.792 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 131.318 0,07%
- Agrarisch (art. 3) 41.098 0,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 90.219 0,05%
Agrarisch met waarden 250.757 0,14%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 250.757 0,14%
Bedrijf 128.220 0,07%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 77.302 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%
Bos 75.504 0,04%
- Bos (art. 11) 75.504 0,04%
Natuur 6.240 0,00%
- Natuur (art. 17) 6.240 0,00%
Verkeer 399.519 0,22%
- Verkeer (art. 23) 397.325 0,22%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 24) 2.194 0,00%
Water 544.368 0,30%
- Water (art. 26) 544.368 0,30%
Wonen 29.262 0,02%
- Wonen (art. 27) 29.262 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.730.477 0,95%
- Leiding - Leidingstrook (art. 31) 1.730.477 0,95 %
Waarde 4.146.599 2,27%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 2.945 0,00 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 615.617 0,34 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 2.485.987 1,36 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 807.086 0,44 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 36) 14.980 0,01 %
- Waarde - Geomorfologie (art. 39) 193.228 0,11 %
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 38) 26.757 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 8.641 0,00%
- geluidzone - industrie (art. 43.4) 8.641 0,00 %
Milieuzone 359.272 0,20%
- milieuzone - geurzone RWZI (art. 43.6) 359.272 0,20 %
Overige zone 581.400 0,32%
- overige zone - bomenteelt (art. 43.2) 71.333 0,04 %
- overige zone - dijkenlandschap (art. 43.3) 411.870 0,23 %
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 43.7) 67.065 0,04 %
- overige zone - verwevingsgebied (art. 43.11) 16.061 0,01 %
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 43.14) 15.071 0,01 %
Veiligheidszone 1.234.770 0,68%
- veiligheidszone - bevi (art. 43.8) 75.699 0,04 %
- veiligheidszone - leiding (art. 43.9) 245 0,00 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 43.10) 1.158.826 0,63 %