Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oldambt
DossierNL.IMRO.1895.01BP0005
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1895.01BP0005-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-06-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 10-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 182.687.792 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 131.318 0,07%
- Agrarisch (art. 3) 41.098 0,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 90.219 0,05%
Agrarisch met waarden 250.757 0,14%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 250.757 0,14%
Bedrijf 128.220 0,07%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 77.302 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%
Bos 75.504 0,04%
- Bos (art. 11) 75.504 0,04%
Natuur 6.240 0,00%
- Natuur (art. 17) 6.240 0,00%
Verkeer 399.519 0,22%
- Verkeer (art. 23) 397.325 0,22%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 24) 2.194 0,00%
Water 544.368 0,30%
- Water (art. 26) 544.368 0,30%
Wonen 29.262 0,02%
- Wonen (art. 27) 29.262 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.730.477 0,95%
Leiding - Leidingstrook (art. 31) 1.730.477 0,95%
Waarde 4.146.599 2,27%
Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 2.945 0,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 615.617 0,34%
Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 2.485.987 1,36%
Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 807.086 0,44%
Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 36) 14.980 0,01%
Waarde - Geomorfologie (art. 39) 193.228 0,11%
Waarde - Landschap - Groen lint (art. 38) 26.757 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 8.641 0,00%
geluidzone - industrie (art. 43.4) 8.641 0,00%
Milieuzone 359.272 0,20%
milieuzone - geurzone RWZI (art. 43.6) 359.272 0,20%
Overige zone 581.400 0,32%
overige zone - bomenteelt (art. 43.2) 71.333 0,04%
overige zone - dijkenlandschap (art. 43.3) 411.870 0,23%
overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 43.7) 67.065 0,04%
overige zone - verwevingsgebied (art. 43.11) 16.061 0,01%
overige zone - wegdorpenlandschap (art. 43.14) 15.071 0,01%
Veiligheidszone 1.234.770 0,68%
veiligheidszone - bevi (art. 43.8) 75.699 0,04%
veiligheidszone - leiding (art. 43.9) 245 0,00%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 43.10) 1.158.826 0,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Nabij Eekerweg 2 detail kaart
achter Scheemderzwaag 2, mod 6 detail kaart
nabij Zuiderpolder 3 Midwolda detail kaart
nabij Scheemderzwaag 7, mod 7 detail kaart
Windpark N33 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nieuwlandseweg 4, 9682 XP Oostwold (milieu) detail
Openbare bekendmaking Vaststelling Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Openbare bekendmaking Vaststelling Uitvoeringsregeling wegsleepverordening gemeente Oldambt detail
Wegsleepverordening gemeente Oldambt detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Carel Coenraadpolder Finsterwolde detail
Goldhoorn Finsterwolde detail
Kerkeweg Finsterwolde detail
Kerkjelaan Finsterwolde detail
Kostverloren Finsterwolde detail
Kromme-elleboog Finsterwolde detail
Kromme-elleboog 2e laan Finsterwolde detail
Kromme-elleboog 3e laan Finsterwolde detail
Modderland Finsterwolde detail
Oudedijk Finsterwolde detail

Meer weten over adressen?