Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oldambt Dossier NL.IMRO.1895.01BP0005 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1895.01BP0005-0401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 182.687.792 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 41.098 0,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 90.219 0,05%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 250.757 0,14%

- Bedrijf - Gas (art. 8) 77.302 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%

- Bos (art. 11) 75.504 0,04%

- Natuur (art. 17) 6.240 0,00%

- Verkeer (art. 23) 397.325 0,22%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 24) 2.194 0,00%

- Water (art. 26) 544.368 0,30%

- Wonen (art. 27) 29.262 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 31) 1.730.477 0,95%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 2.945 0,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 615.617 0,34%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 2.485.987 1,36%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 807.086 0,44%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 36) 14.980 0,01%
- Waarde - Geomorfologie (art. 39) 193.228 0,11%
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 38) 26.757 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.4) 8.641 0,00%

- milieuzone - geurzone RWZI (art. 43.6) 359.272 0,20%

- overige zone - bomenteelt (art. 43.2) 71.333 0,04%
- overige zone - dijkenlandschap (art. 43.3) 411.870 0,23%
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 43.7) 67.065 0,04%
- overige zone - verwevingsgebied (art. 43.11) 16.061 0,01%
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 43.14) 15.071 0,01%

- veiligheidszone - bevi (art. 43.8) 75.699 0,04%
- veiligheidszone - leiding (art. 43.9) 245 0,00%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 43.10) 1.158.826 0,63%