Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014 heeft op 01-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oldambt
Dossier
NL.IMRO.1895.01BP0005
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1895.01BP0005-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 182.687.792 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 41.098 0,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 90.219 0,05%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 250.757 0,14%

- Bedrijf - Gas (art. 8) 77.302 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%

- Bos (art. 11) 75.504 0,04%

- Natuur (art. 17) 6.240 0,00%

- Verkeer (art. 23) 397.325 0,22%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 24) 2.194 0,00%

- Water (art. 26) 544.368 0,30%

- Wonen (art. 27) 29.262 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 31) 1.730.477 0,95%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 2.945 0,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 615.617 0,34%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 2.485.987 1,36%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 35) 807.086 0,44%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 36) 14.980 0,01%
- Waarde - Geomorfologie (art. 39) 193.228 0,11%
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 38) 26.757 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.4) 8.641 0,00%

- milieuzone - geurzone RWZI (art. 43.6) 359.272 0,20%

- overige zone - bomenteelt (art. 43.2) 71.333 0,04%
- overige zone - dijkenlandschap (art. 43.3) 411.870 0,23%
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 43.7) 67.065 0,04%
- overige zone - verwevingsgebied (art. 43.11) 16.061 0,01%
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 43.14) 15.071 0,01%

- veiligheidszone - bevi (art. 43.8) 75.699 0,04%
- veiligheidszone - leiding (art. 43.9) 245 0,00%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 43.10) 1.158.826 0,63%