Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied

Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied heeft op 21-01-2016 de status geconsolideerd gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1895.01CP0001
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1895.01CP0001-0101
Planstatus
geconsolideerd

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 182.719.140 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.577.365 3,05%
- Agrarisch (art. 3) 2.215.225 1,21%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.215.389 1,76%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%
Agrarisch met waarden 153.888.648 84,22%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.888.648 84,22%
Bedrijf 1.264.278 0,69%
- Bedrijf (art. 7) 282.947 0,15%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 903.569 0,49%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 10) 26.845 0,01%
Bos 2.166.560 1,19%
- Bos (art. 11) 2.166.560 1,19%
Cultuur en ontspanning 12.397 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 12) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 13) 2.587 0,00%
Groen 70.802 0,04%
- Groen (art. 14) 70.802 0,04%
Horeca 8.156 0,00%
- Horeca (art. 15) 8.156 0,00%
Maatschappelijk 148.432 0,08%
- Maatschappelijk (art. 16) 148.432 0,08%
Natuur 5.638.748 3,09%
- Natuur (art. 17) 5.638.748 3,09%
Recreatie 487.413 0,27%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 388.280 0,21%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 467 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 13.019 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 2.274 0,00%
Sport 83.890 0,05%
- Sport (art. 23) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 24) 25.586 0,01%
Verkeer 5.044.735 2,76%
- Verkeer (art. 25) 4.639.684 2,54%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 26) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 319.053 0,17%
Water 6.902.239 3,78%
- Water (art. 28) 6.902.239 3,78%
Wonen 1.425.090 0,78%
- Wonen (art. 29) 994.421 0,54%
- Wonen - Buitenplaats (art. 30) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 31) 380.881 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.934.034 2,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 2.203.593 1,21 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 1.730.441 0,95 %
Waarde 181.595.351 99,38%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 3.292.300 1,80 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 8.451.216 4,63 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 32.302.669 17,68 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 110.600.445 60,53 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 38) 7.979.150 4,37 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht 1 (art. 39) 13.019 0,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 40) 969.816 0,53 %
- Waarde - Geomorfologie (art. 42) 10.901.660 5,97 %
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 41) 7.085.076 3,88 %
Waterstaat 7.191.152 3,94%
- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 43) 5.855.242 3,20 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 44) 1.335.909 0,73 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 11.828.540 6,47%
- geluidzone - industrie (art. 46.2) 11.828.540 6,47 %
Luchtvaartverkeerzone 737.964 0,40%
- luchtvaartverkeerzone (art. 46.3) 737.964 0,40 %
Milieuzone 359.272 0,20%
- milieuzone - geurzone RWZI (art. 46.4) 359.272 0,20 %
Overige zone 199.928.573 109,42%
- overige zone - bomenteelt (art. 46.5) 12.933.576 7,08 %
- overige zone - dijkenlandschap (art. 46.6) 119.757.570 65,54 %
- overige zone - omgevingsvergunning 1 (art. 46.7) 5.448 0,00 %
- overige zone - omgevingsvergunning 2 (art. 46.8) 189.258 0,10 %
- overige zone - omgevingsvergunning 3 (art. 46.9) 1.845 0,00 %
- overige zone - omgevingsvergunning 4 (art. 46.10) 4.086 0,00 %
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 46.11) 4.271.005 2,34 %
- overige zone - verwevingsgebied (art. 46.12) 9.252.053 5,06 %
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 46.13) 53.513.732 29,29 %
Veiligheidszone 5.096.793 2,79%
- veiligheidszone - bevi (art. 46.14) 1.160.724 0,64 %
- veiligheidszone - leiding (art. 46.15) 503.247 0,28 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 46.16) 3.432.822 1,88 %
Vrijwaringszone 2.083.667 1,14%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 46.17) 63.632 0,03 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 46.17) 1.032.212 0,56 %
- vrijwaringszone - waterkering (art. 46.18) 987.822 0,54 %
Wetgevingzone 1.245.908 0,68%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.19) 44.464 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.20) 573.003 0,31 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.21) 474.474 0,26 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.22) 153.968 0,08 %