Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied

Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied heeft op 21-01-2016 de status geconsolideerd gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oldambt
Dossier
NL.IMRO.1895.01CP0001
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1895.01CP0001-0101
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 182.719.140 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.215.225 1,21%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.215.389 1,76%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.888.648 84,22%

- Bedrijf (art. 7) 282.947 0,15%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 903.569 0,49%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 10) 26.845 0,01%

- Bos (art. 11) 2.166.560 1,19%

- Cultuur en ontspanning (art. 12) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 13) 2.587 0,00%

- Groen (art. 14) 70.802 0,04%

- Horeca (art. 15) 8.156 0,00%

- Maatschappelijk (art. 16) 148.432 0,08%

- Natuur (art. 17) 5.638.748 3,09%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 388.280 0,21%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 467 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 13.019 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 2.274 0,00%

- Sport (art. 23) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 24) 25.586 0,01%

- Verkeer (art. 25) 4.639.684 2,54%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 26) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 319.053 0,17%

- Water (art. 28) 6.902.239 3,78%

- Wonen (art. 29) 994.421 0,54%
- Wonen - Buitenplaats (art. 30) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 31) 380.881 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 2.203.593 1,21%
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 1.730.441 0,95%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 3.292.300 1,80%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 8.451.216 4,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 32.302.669 17,68%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 110.600.445 60,53%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 38) 7.979.150 4,37%
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht 1 (art. 39) 13.019 0,01%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 40) 969.816 0,53%
- Waarde - Geomorfologie (art. 42) 10.901.660 5,97%
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 41) 7.085.076 3,88%

- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 43) 5.855.242 3,20%
- Waterstaat - Waterkering (art. 44) 1.335.909 0,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 46.2) 11.828.540 6,47%

- luchtvaartverkeerzone (art. 46.3) 737.964 0,40%

- milieuzone - geurzone RWZI (art. 46.4) 359.272 0,20%

- overige zone - bomenteelt (art. 46.5) 12.933.576 7,08%
- overige zone - dijkenlandschap (art. 46.6) 119.757.570 65,54%
- overige zone - omgevingsvergunning 1 (art. 46.7) 5.448 0,00%
- overige zone - omgevingsvergunning 2 (art. 46.8) 189.258 0,10%
- overige zone - omgevingsvergunning 3 (art. 46.9) 1.845 0,00%
- overige zone - omgevingsvergunning 4 (art. 46.10) 4.086 0,00%
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 46.11) 4.271.005 2,34%
- overige zone - verwevingsgebied (art. 46.12) 9.252.053 5,06%
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 46.13) 53.513.732 29,29%

- veiligheidszone - bevi (art. 46.14) 1.160.724 0,64%
- veiligheidszone - leiding (art. 46.15) 503.247 0,28%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 46.16) 3.432.822 1,88%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 46.17) 63.632 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 46.17) 1.032.212 0,56%
- vrijwaringszone - waterkering (art. 46.18) 987.822 0,54%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.19) 44.464 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.20) 573.003 0,31%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.21) 474.474 0,26%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.22) 153.968 0,08%