Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied

Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied heeft op 21-01-2016 de status geconsolideerd gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1895.01CP0001
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1895.01CP0001-0101
Planstatus
geconsolideerd

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 182.719.140 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 5.577.365 3,05%
- Agrarisch (art. 3) 2.215.225 1,21%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 5) 3.215.389 1,76%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 146.751 0,08%
Agrarisch met waarden 153.888.648 84,22%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 153.888.648 84,22%
Bedrijf 1.264.278 0,69%
- Bedrijf (art. 7) 282.947 0,15%
- Bedrijf - Gas (art. 8) 903.569 0,49%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 50.917 0,03%
- Bedrijf - Zoutwinning (art. 10) 26.845 0,01%
Bos 2.166.560 1,19%
- Bos (art. 11) 2.166.560 1,19%
Cultuur en ontspanning 12.397 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 12) 9.810 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 13) 2.587 0,00%
Groen 70.802 0,04%
- Groen (art. 14) 70.802 0,04%
Horeca 8.156 0,00%
- Horeca (art. 15) 8.156 0,00%
Maatschappelijk 148.432 0,08%
- Maatschappelijk (art. 16) 148.432 0,08%
Natuur 5.638.748 3,09%
- Natuur (art. 17) 5.638.748 3,09%
Recreatie 487.413 0,27%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 388.280 0,21%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 83.373 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 467 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 13.019 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 2.274 0,00%
Sport 83.890 0,05%
- Sport (art. 23) 58.305 0,03%
- Sport - Manege (art. 24) 25.586 0,01%
Verkeer 5.044.735 2,76%
- Verkeer (art. 25) 4.639.684 2,54%
- Verkeer - Landingsbaan (art. 26) 85.997 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 319.053 0,17%
Water 6.902.239 3,78%
- Water (art. 28) 6.902.239 3,78%
Wonen 1.425.090 0,78%
- Wonen (art. 29) 994.421 0,54%
- Wonen - Buitenplaats (art. 30) 49.788 0,03%
- Wonen - Woonboerderij (art. 31) 380.881 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.934.034 2,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 2.203.593 1,21 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 33) 1.730.441 0,95 %
Waarde 181.595.351 99,38%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 3.292.300 1,80 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 8.451.216 4,63 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 32.302.669 17,68 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 110.600.445 60,53 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht (art. 38) 7.979.150 4,37 %
- Waarde - Beschermnd dorpsgezicht 1 (art. 39) 13.019 0,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 40) 969.816 0,53 %
- Waarde - Geomorfologie (art. 42) 10.901.660 5,97 %
- Waarde - Landschap - Groen lint (art. 41) 7.085.076 3,88 %
Waterstaat 7.191.152 3,94%
- Waterstaat - Noodbergingsgebied (art. 43) 5.855.242 3,20 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 44) 1.335.909 0,73 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 11.828.540 6,47%
- geluidzone - industrie (art. 46.2) 11.828.540 6,47 %
Luchtvaartverkeerzone 737.964 0,40%
- luchtvaartverkeerzone (art. 46.3) 737.964 0,40 %
Milieuzone 359.272 0,20%
- milieuzone - geurzone RWZI (art. 46.4) 359.272 0,20 %
Overige zone 199.928.573 109,42%
- overige zone - bomenteelt (art. 46.5) 12.933.576 7,08 %
- overige zone - dijkenlandschap (art. 46.6) 119.757.570 65,54 %
- overige zone - omgevingsvergunning 1 (art. 46.7) 5.448 0,00 %
- overige zone - omgevingsvergunning 2 (art. 46.8) 189.258 0,10 %
- overige zone - omgevingsvergunning 3 (art. 46.9) 1.845 0,00 %
- overige zone - omgevingsvergunning 4 (art. 46.10) 4.086 0,00 %
- overige zone - veenkoloniaal landschap (art. 46.11) 4.271.005 2,34 %
- overige zone - verwevingsgebied (art. 46.12) 9.252.053 5,06 %
- overige zone - wegdorpenlandschap (art. 46.13) 53.513.732 29,29 %
Veiligheidszone 5.096.793 2,79%
- veiligheidszone - bevi (art. 46.14) 1.160.724 0,64 %
- veiligheidszone - leiding (art. 46.15) 503.247 0,28 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 46.16) 3.432.822 1,88 %
Vrijwaringszone 2.083.667 1,14%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 46.17) 63.632 0,03 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 46.17) 1.032.212 0,56 %
- vrijwaringszone - waterkering (art. 46.18) 987.822 0,54 %
Wetgevingzone 1.245.908 0,68%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 46.19) 44.464 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.20) 573.003 0,31 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 46.21) 474.474 0,26 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.22) 153.968 0,08 %