Planviewer, uw vastgoedportaal.

achter Scheemderzwaag 2, mod 6

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oldambt
DossierNL.IMRO.1895.01OV0007
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1895.01OV0007-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.780 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
achter Scheemderzwaag 2, mod 6 7.780 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak omgevingsvergunning 7.780 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning achter Scheemderzwaag 2, mod 6 vastgesteld 05-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning achter Scheemderzwaag 2, mod 6 ontwerp 30-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied geconsolideerd 21-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmnigsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014 vastgesteld 01-06-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Openbare bekendmaking Generatiepact 2018-2020 en Cafetariaregeling gemeente Oldambt 2018 14-02-2018 14-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Regeling cafetariamodel gemeente Oldambt 14-02-2018 14-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Generatiepact Gemeente Oldambt 2018 en 2019 14-02-2018 14-04-2018 detail
overig Verkiezing Gemeenteraad 2018 07-02-2018 07-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluitklachtencoördinatoren gemeente Oldambt 07-02-2018 07-04-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.