7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Bad Nieuweschans heeft op 22-01-2020 de status ontwerp gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oldambt
Dossier
NL.IMRO.1895.11BP0006
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1895.11BP0006-0301
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.683.544 100%

Enkelbestemming m2 %
- Archeologie 1 (art. 34) 116.314 6,91%
- Archeologie 2 (art. 35) 304.425 18,08%
- Archeologie 3 (art. 36) 957.513 56,87%
- Archeologie 4 (art. 37) 180.012 10,69%
- Bebouwing Wellnesscentrum (art. 9) 42.148 2,50%
- Bedrijfswoning (art. 11) 9.311 0,55%
- Bedrijf tot en met categorie 3.2 (art. 10) 88.435 5,25%
- Bedrijven (art. 1) 265.123 15,75%
- Begraafplaats (art. 12) 26.349 1,57%
- Bergingsgebieden (art. 38) 72.042 4,28%
- Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 53.412 3,17%
- Bovenlokale infrastructuur (art. 3) 290.381 17,25%
- Buitengebied (art. 39) 768.079 45,62%
- Camperstandplaatsen (art. 13) 659 0,04%
- Centrumgebied (art. 4) 50.385 2,99%
- Dagrecreatie (art. 14) 37.801 2,25%
- Detailhandel (art. 15) 881 0,05%
- Energielandschap (art. 5) 99.356 5,90%
- Gasdrukmeet- en regelstation (art. 16) 1.411 0,08%
- Gasleiding (art. 40) 9.503 0,56%
- Geluid producerende bedrijven niet toegestaan (art. 17) 136.399 8,10%
- Geluid producerende bedrijven toegestaan (art. 18) 128.725 7,65%
- Gereserveerd tracé spoorverbinding (art. 41) 31.088 1,85%
- Gezoneerd Industrieterrein (art. 19) 107.846 6,41%
- Groenvoorziening (art. 20) 155.599 9,24%
- Grootschalig open landschap (art. 42) 83.160 4,94%
- Horeca (art. 21) 8.201 0,49%
- Industrielawaai (art. 43) 663.650 39,42%
- Karakteristieke panden (art. 22) 9.082 0,54%
- Karakteristieke waterlopen (art. 44) 96.713 5,74%
- Leefgebied akkervogels (art. 45) 53.783 3,19%
- Ligplaatsen (art. 23) 1.518 0,09%
- Maatschappelijk (art. 24) 3.489 0,21%
- Natuurnetwerk Nederland natuurgebieden (art. 46) 72.042 4,28%
- Nieuwbouwlocatie (art. 25) 553 0,03%
- Nieuwe initiatieven (art. 53) 1.683.544 100,00%
- Onderdoorgang (art. 26) 5.059 0,30%
- Ontwikkelingsgebied (art. 6) 45.463 2,70%
- Reclamemast (art. 27) 61 0,00%
- Regionale waterkeringen (art. 47) 137.759 8,18%
- Rijksmonumenten (art. 28) 23.584 1,40%
- Ruimtelijk relevante evenementen (art. 29) 43.019 2,56%
- Sportvoorzieningen (art. 30) 62.696 3,72%
- Tankstation met lpg verkoop (art. 31) 2.171 0,13%
- Tankstation zonder lpg verkoop (art. 32) 9.792 0,58%
- Veiligheidszone bedrijven 1 (art. 48) 500 0,03%
- Veiligheidszone bedrijven 2 (art. 49) 2.038 0,12%
- Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen (art. 51) 128.558 7,64%
- Veiligsheidszone lpg (art. 50) 8.282 0,49%
- Verblijfsrecreatie (art. 33) 9.641 0,57%
- Welke regels gelden voor afvalstoffen (art. 56) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor archeologische opgraving en begeleiding (art. 57) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor duurzaamheid (art. 58) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor erven (art. 59) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor het aanleggen of wijzigen van uitritten (art. 60) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten (art. 61) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor horecaterrassen (art. 62) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor niet ruimtelijk relevante evenementen (art. 63) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor openbaar gebied (art. 64) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor parkeren (art. 65) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor reclame-uitingen (art. 66) 1.683.544 100,00%
- Welke regels gelden voor welstand (art. 67) 1.683.544 100,00%
- Welk gebruik is niet toegestaan in Bad Nieuweschans (art. 54) 1.683.544 100,00%
- Welk gebruik is toegestaan bij afwijking (art. 55) 1.683.544 100,00%
- Wellnesscentrum (art. 7) 119.707 7,11%
- Windenergie (art. 52) 1.683.544 100,00%
- Woongebied (art. 8) 759.716 45,13%