Bestemmingsplan Midwolda - Oostwold

Bestemmingsplan Midwolda - Oostwold heeft op 16-07-2018 de status vastgesteld gekregen door Oldambt.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oldambt
Dossier
NL.IMRO.1895.21BP0001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1895.21BP0001-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.595.393 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 106.128 2,95%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 732.634 20,38%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 38.603 1,07%

- Bedrijf (art. 6) 104.170 2,90%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.395 0,04%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 4.661 0,13%

- Bos (art. 9) 146.369 4,07%

- Detailhandel (art. 10) 5.621 0,16%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 8.911 0,25%

- Dienstverlening (art. 12) 548 0,02%

- Gemengd (art. 13) 130.605 3,63%

- Groen (art. 14) 115.195 3,20%

- Horeca (art. 15) 19.000 0,53%

- Maatschappelijk (art. 16) 106.942 2,97%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 22.249 0,62%

- Natuur (art. 18) 89.062 2,48%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 7.829 0,22%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 20) 87 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 212.923 5,92%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 32.151 0,89%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 23) 12.793 0,36%

- Sport (art. 24) 123.693 3,44%
- Sport - Golfbaan (art. 25) 28.763 0,80%

- Verkeer (art. 26) 157.065 4,37%
- Verkeer - Verblijf (art. 27) 151.715 4,22%

- Water (art. 28) 20.725 0,58%

- Wonen - 1 (art. 29) 1.023.651 28,47%
- Wonen - 3 (art. 30) 182.459 5,07%
- Wonen - Wooncentrum (art. 31) 3.331 0,09%
- Wonen - Woongebouw (art. 32) 6.112 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 33) 9.369 0,26%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 34) 373.682 10,39%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 35) 408.454 11,36%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 36) 1.178.724 32,78%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 37) 394.321 10,97%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 38) 413.334 11,50%
- Waarde - Glaciale rug (art. 39) 1.157.455 32,19%
- Waarde - Groene linten (art. 40) 1.723.225 47,93%
- Waarde - Open gebied (art. 41) 149.417 4,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - karakteristiek (art. 45.1) 33.631 0,94%

- veiligheidszone - lpg (art. 45.2) 5.396 0,15%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 45.3) 24.655 0,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 5.177 0,14%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 4) 19.495 0,54%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 2.762 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 13) 4.726 0,13%