Bestemmingsplan Blauwe Stad 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oldambt
DossierNL.IMRO.1895.BPBlauwestad2012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1895.BPBlauwestad2012-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.686.092 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.096.894 9,67%
- Agrarisch (art. 3) 2.096.894 9,67%
Bedrijf 194.990 0,90%
- Bedrijf (art. 4) 55.878 0,26%
- Bedrijf - Manege (art. 5) 49.530 0,23%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 6) 89.583 0,41%
Bos 455.259 2,10%
- Bos (art. 7) 455.259 2,10%
Gemengd 3.530 0,02%
- Gemengd (art. 8) 3.530 0,02%
Groen 118.043 0,54%
- Groen (art. 9) 118.043 0,54%
Horeca 40.318 0,19%
- Horeca (art. 10) 40.318 0,19%
Maatschappelijk 51.581 0,24%
- Maatschappelijk (art. 11) 51.581 0,24%
Natuur 7.155.833 33,00%
- Natuur (art. 12) 7.155.833 33,00%
Recreatie 592.351 2,73%
- Recreatie (art. 13) 439.763 2,03%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 78.653 0,36%
- Recreatie - Jachthaven (art. 15) 63.949 0,29%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 16) 9.986 0,05%
Verkeer 689.407 3,18%
- Verkeer (art. 17) 685.092 3,16%
- Verkeer - Verblijf (art. 18) 4.315 0,02%
Water 6.277.559 28,95%
- Water (art. 19) 6.277.559 28,95%
Wonen 861.098 3,97%
- Wonen (art. 20) 861.098 3,97%
Woongebied 3.149.369 14,52%
- Woongebied - 1 (art. 21) 595.683 2,75%
- Woongebied - 2 (art. 22) 387.966 1,79%
- Woongebied - 3 (art. 23) 1.210.414 5,58%
- Woongebied - 4 (art. 24) 699.743 3,23%
- Woongebied - 5 (art. 25) 255.564 1,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 35.041 0,16%
Leiding - Gas (art. 26) 35.041 0,16%
Waarde 9.374.101 43,23%
Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 42.641 0,20%
Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 636.722 2,94%
Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 5.074.862 23,40%
Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 1.041.759 4,80%
Waarde - Groen (art. 31) 107.659 0,50%
Waarde - Landschap (art. 32) 2.470.458 11,39%
Waterstaat 1.283.171 5,92%
Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.268.828 5,85%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 14.343 0,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 147.879 0,68%
geluidzone - industrie (art. 37) 147.879 0,68%
Veiligheidszone 152.020 0,70%
veiligheidszone - bevi (art. 37) 152.020 0,70%
Wro-zone 1.469.655 6,78%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 38) 114.181 0,53%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 39) 557.128 2,57%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 39) 343.855 1,59%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 39) 19.279 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 39) 5.217 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 39) 92.728 0,43%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 39) 103.410 0,48%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 39) 13.486 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 39) 220.369 1,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Midwolda Niesoordlaan 103b detail kaart
Midwolda Niesoordlaan 103b detail kaart
12 woningen Niesoordlaan Midwolda detail kaart
Consolidatieplan Buitengebied detail kaart
bestemmingsplan Blauwestad (geconsolideerde versie) van de gemeente Oldambt detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving gebiedsaanwijzing Gaswet detail
Melding brandveilig gebruik nabij Elfenbank-Bovist Blauwestad detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nieuwlandseweg 4, Oostwold (milieu) detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nieuwlandseweg 4, Oostwold (milieu) detail
Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ekamperweg Finsterwolde detail
Kromme-elleboog Finsterwolde detail
Nieuwe Meerlandseweg Finsterwolde detail
Nieuweweg Finsterwolde detail
Hoofdstraat Beerta detail
Anholt Blauwestad detail
Freya Blauwestad detail
Vikna Blauwestad detail
Funen Blauwestad detail
Meerkoet Blauwestad detail

Meer weten over adressen?