Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Woonwijken Zwartewaterland heeft op 30-06-2010 de status ontwerp gekregen door Zwartewaterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zwartewaterland
Dossier
NL.IMRO.1896.BP0002
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1896.BP0002-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.439.631 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 22.898 0,67%

- Bedrijf (art. 4) 1.808 0,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 2.393 0,07%

- Detailhandel (art. 6) 5.094 0,15%

- Dienstverlening (art. 7) 2.907 0,08%

- Gemengd (art. 8) 2.307 0,07%

- Groen (art. 9) 442.022 12,85%

- Horeca (art. 10) 7.333 0,21%

- Maatschappelijk (art. 11) 121.819 3,54%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 52.889 1,54%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 13) 33.106 0,96%

- Recreatie (art. 14) 92.806 2,70%

- Sport (art. 15) 168.538 4,90%

- Tuin (art. 16) 288.903 8,40%

- Verkeer (art. 17) 75.946 2,21%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 18) 664.057 19,31%

- Water (art. 19) 276.286 8,03%

- Wonen - Aaneengebouwd (art. 20) 824.870 23,98%
- Wonen - Gestapeld (art. 21) 16.114 0,47%
- Wonen - Vrijstaand (art. 22) 336.892 9,79%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 23) 645 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 24) 179.306 5,21%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 161.939 4,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1) 276.926 8,05%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 3) 173.746 5,05%