Bestemmingsplan Uitbreiding Industriehaven Genemuiden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwartewaterland Dossier NL.IMRO.1896.BP0028 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1896.BP0028-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 56.645 100%

Enkelbestemming m2 %
- Water (art. 3) 23.230 41,01%
- Water - Waterstaat (art. 4) 33.415 58,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 5) 12.022 21,22%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Industriehaven