Bestemmingsplan Bestemmingsplan buitengebied Zwartewaterland

Bestemmingsplan Bestemmingsplan buitengebied Zwartewaterland heeft op 11-06-2013 de status ontwerp gekregen door Zwartewaterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zwartewaterland
Dossier
NL.IMRO.1896.BP0035
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1896.BP0035-OW02
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 77.580.250 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 9.974.329 12,86%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 46.310.532 59,69%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 5) 5.347.982 6,89%

- Bedrijf (art. 6) 173.411 0,22%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 29.337 0,04%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie (art. 8) 29.591 0,04%
- Bedrijf - Zandwingebied (art. 9) 966.770 1,25%

- Bos (art. 10) 73.463 0,09%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 12.124 0,02%

- Groen (art. 12) 35.684 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 32.322 0,04%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 1.281 0,00%

- Natuur (art. 15) 6.777.175 8,74%

- Recreatie (art. 16) 2.504 0,00%
- Recreatie - Jachthaven (art. 17) 12.440 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 53.560 0,07%

- Tuin (art. 19) 174.764 0,23%

- Verkeer (art. 20) 2.170.336 2,80%
- Verkeer - Erftoegangsweg (art. 21) 12.044 0,02%

- Water (art. 22) 5.000.017 6,44%

- Wonen (art. 23) 390.581 0,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 41.611 0,05%
- Leiding - Hoogspanning (art. 25) 299.579 0,39%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 1.416.901 1,83%
- Leiding - Water (art. 27) 43.613 0,06%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 4.150.276 5,35%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 29) 7.021.372 9,05%
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 2.747.053 3,54%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 9.882.553 12,74%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 1 Genemuiden (art. 37) 1.043.257 1,34%
- geluidzone - 2 Bodewes (art. 38) 8.886 0,01%
- geluidzone - industrie 1 (art. 34) 1.380.947 1,78%
- geluidzone - industrie 2 (art. 35) 3.149.022 4,06%
- geluidzone - industrie 3 (art. 36) 30.976 0,04%

- luchtvaartverkeerzone (art. 39) 6.895.406 8,89%

- veiligheidszone - bevi (art. 40) 12.688 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 41) 3.317.379 4,28%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 42) 4.992.757 6,44%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 43) 1.082.642 1,40%