Karel Doormanstraat Hasselt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zwartewaterland Dossier NL.IMRO.1896.OV0011 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1896.OV0011-VS01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.496 100%

Besluitgebied naam m2 %
Karel Doormanstraat Hasselt 1.496 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Prinses Marijkestraat
Karel Doormanstraat