Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân heeft op 05-10-2017 de status vastgesteld gekregen door Súdwest-Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-vast
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 552.981.295 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 213.076.713 38,53%
- Agrarisch (art. 3) 212.809.344 38,48%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 129.841 0,02%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 137.528 0,02%
Bedrijf 463.719 0,08%
- Bedrijf (art. 6) 363.531 0,07%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 7) 48.964 0,01%
- Bedrijf - Mijnbouwlocatie (art. 8) 14.751 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 36.474 0,01%
Bos 119.383 0,02%
- Bos (art. 10) 119.383 0,02%
Cultuur en ontspanning 3.715 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 3.715 0,00%
Detailhandel 29.917 0,01%
- Detailhandel (art. 12) 29.917 0,01%
Groen 81.142 0,01%
- Groen (art. 13) 81.142 0,01%
Horeca 32.158 0,01%
- Horeca (art. 14) 32.158 0,01%
Maatschappelijk 34.120 0,01%
- Maatschappelijk (art. 15) 20.802 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 16) 13.318 0,00%
Natuur 322.384.427 58,30%
- Natuur (art. 17) 16.805.046 3,04%
- Natuur - IJsselmeer (art. 18) 288.574.507 52,19%
- Natuur - Waterrecreatief medegebruik (art. 19) 17.004.874 3,08%
Recreatie 277.162 0,05%
- Recreatie - Jachthaven (art. 20) 23.980 0,00%
- Recreatie - Recreatiebedrijven (art. 21) 211.342 0,04%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 22) 17.114 0,00%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 23) 24.726 0,00%
Sport 97.386 0,02%
- Sport (art. 24) 18.559 0,00%
- Sport - Manege (art. 25) 78.827 0,01%
Verkeer 8.421.224 1,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 594.166 0,11%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 27) 7.827.058 1,42%
Water 6.180.330 1,12%
- Water (art. 28) 6.180.330 1,12%
Wonen 1.779.885 0,32%
- Wonen (art. 29) 779.602 0,14%
- Wonen - Woonboerderij (art. 30) 1.000.284 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.131.018 0,39%
- Leiding - Gas (art. 31) 1.141.278 0,21 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 989.740 0,18 %
Waarde 816.560.543 147,67%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 5.057.345 0,91 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 544.019.241 98,38 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 64.249 0,01 %
- Waarde - Ecologie (art. 38) 6.203.503 1,12 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 35) 261.216.205 47,24 %
Waterstaat 2.345.987 0,42%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 2.345.987 0,42 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.704.964 0,31%
- geluidzone - industrie (art. 42.1) 1.704.964 0,31 %
Milieuzone 8.809.977 1,59%
- milieuzone - stiltegebied (art. 42.3) 7.546.319 1,36 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 42.2) 1.263.659 0,23 %
Overige zone 58.249.784 10,53%
- overige zone - dijken (art. 42.6) 1.455.534 0,26 %
- overige zone - meeroever (art. 42.7) 1.634.226 0,30 %
- overige zone - onveilige zone militair schietterrein (art. 42.12) 37.507.097 6,78 %
- overige zone - relief (art. 42.9) 11.710.470 2,12 %
- overige zone - stuwwallandschap (art. 42.8) 5.942.457 1,07 %
Veiligheidszone 115.631 0,02%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 42.4) 9.164 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 42.5) 57.857 0,01 %
- veiligheidszone - reduceerstation en meet en regelstation (art. 42.13) 48.610 0,01 %
Vrijwaringszone 13.657.018 2,47%
- vrijwaringszone - dijk (art. 42.10) 3.927.498 0,71 %
- vrijwaringszone - kern- en beschermingszone waterkering (art. 42.14) 27.226 0,00 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.11) 9.702.294 1,75 %
Wetgevingzone 8.171 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 11.4) 882 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3.7) 2.132 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3.7) 1.231 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 3.7) 3.925 0,00 %