7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Plassengebied heeft op 24-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Bodegraven-Reeuwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bodegraven-Reeuwijk
Dossier
NL.IMRO.1901.Plassengebied
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1901.Plassengebied-BP80
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.686.292 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 3) 297.964 2,03%

- Bedrijf (art. 4) 17.601 0,12%

- Horeca (art. 5) 1.267 0,01%

- Maatschappelijk (art. 6) 6.833 0,05%

- Natuur (art. 7) 2.607.511 17,75%
- Natuur - Extensieve recreatie (art. 8) 6.174.676 42,04%
- Natuur - Intensieve recreatie (art. 9) 1.817.543 12,38%

- Recreatie (art. 10) 268.732 1,83%
- Recreatie - Natuurwaarden (art. 11) 2.159.222 14,70%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 14.387 0,10%

- Verkeer (art. 13) 163.300 1,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 192.113 1,31%

- Water (art. 15) 97.971 0,67%

- Wonen - 1 (art. 16) 641.040 4,36%
- Wonen - 2 (art. 17) 11.266 0,08%
- Wonen - 3 (art. 18) 203.829 1,39%
- Wonen - 4 (art. 19) 11.035 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 14.499 0,10%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 4.343 0,03%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 22) 506.561 3,45%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 23) 16.439 0,11%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 24) 2.009.574 13,68%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 228.097 1,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 29.1) 1.635.843 11,14%