Aldi Gronsveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPALDI2015
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 23-12-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.818 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.219 8,23%
- Centrum (art. 3) 1.219 8,23%
Gemengd 13.599 91,77%
- Gemengd (art. 4) 1.679 11,33%
- Gemengd - 1 (art. 5) 11.920 80,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.139 88,67%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 1.219 8,23%
Waarde - Archeologie 4 (art. 7) 11.920 80,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 13.139 88,67%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.1) 13.139 88,67%
Vrijwaringszone 1.679 11,33%
vrijwaringszone - weg - 100 m lijn (art. 11.3) 1.277 8,62%
vrijwaringszone - weg - 50 m lijn (art. 11.2) 402 2,71%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Aldi Gronsveld detail kaart
Aldi Gronsveld detail kaart
Cadier en Keer 2014 detail kaart
Cadier en Keer 2014 detail kaart
Gronsveld en Rijckholt 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik, Kampweg 37B, 6247 AR Gronsveld detail
Verleende omgevingsvergunning bouwen schuilstal Pannepad perceel EDN00-F-875 te Gronsveld detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking inwerkingtreding beleidsregel Nadere uitwerking technische beleidsuitgangspunten dijkversterkingsprojecten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kampweg Gronsveld detail
Kerkstraat Cadier en Keer detail
Raadhuisplein Cadier en Keer detail
Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?