Geo- en vastgoeddata op locatie:

Aldi Gronsveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPALDI2015
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.818 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 1.219 8,23%
- Centrum (art. 3) 1.219 8,23%
Gemengd 13.599 91,77%
- Gemengd (art. 4) 1.679 11,33%
- Gemengd - 1 (art. 5) 11.920 80,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.139 88,67%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 1.219 8,23%
Waarde - Archeologie 4 (art. 7) 11.920 80,44%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 13.139 88,67%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.1) 13.139 88,67%
Vrijwaringszone 1.679 11,33%
vrijwaringszone - weg - 100 m lijn (art. 11.3) 1.277 8,62%
vrijwaringszone - weg - 50 m lijn (art. 11.2) 402 2,71%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Aldi Gronsveld vastgesteld 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Aldi Gronsveld ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 vastgesteld 14-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 ontwerp 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gronsveld en Rijckholt 2013 vastgesteld 28-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Subsidieplafonds 2019 voor diverse subsidieregels en beleidsregels 20-05-2019 20-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Pannepad EDN00-F-875 te Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieplafonds 2019 voor diverse subsidieregels en beleidsregels 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kampweg Gronsveld detail
Kerkstraat Cadier en Keer detail
Raadhuisplein Cadier en Keer detail
Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox