Buitengebied Margraten 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPBUI01004 Dossierstatus geconsolideerd Identificatie NL.IMRO.1903.BPBUI01004-GC05 Planstatus geconsolideerde versie Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.903.984 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 10.590.042 20,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.055.487 2,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 67.910 0,13%

- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.135.338 58,85%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 31.131 0,06%

- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 31.497 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.499 0,29%

- Groen (art. 11) 4.008 0,01%

- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 47.857 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 149.083 0,28%

- Natuur (art. 17) 6.129.283 11,59%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 105.909 0,20%

- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.405 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 210.802 0,40%

- Sport (art. 21) 101.242 0,19%

- Verkeer (art. 22) 1.075.914 2,03%

- Water (art. 23) 637.166 1,20%

- Wonen (art. 24) 669.182 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.920 0,11%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 26) 3.141 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.721.853 86,42%
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.341.683 13,88%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 91.000 0,17%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,17%
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.903.984 100,00%
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%

- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.027.649 88,89%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 613.336 1,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.903.984 100,00%
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.231.221 83,61%
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,06%
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%

- other: overig - ensemble (art. 41) 179.896 0,34%
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.663.286 10,70%

- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.365.670 15,81%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%