Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Margraten 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI01004
Dossierstatusgeconsolideerd
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI01004-GC05
Planstatusgeconsolideerde versie
Datum planstatus 14-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 52.903.984 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.713.438 22,14%
- Agrarisch (art. 03) 10.590.042 20,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.055.487 2,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 67.910 0,13%
Agrarisch met waarden 31.135.338 58,85%
- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.135.338 58,85%
Bedrijf 87.325 0,17%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 31.131 0,06%
Gemengd 185.995 0,35%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 31.497 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.499 0,29%
Groen 4.008 0,01%
- Groen (art. 11) 4.008 0,01%
Horeca 26.828 0,05%
- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%
Maatschappelijk 465.978 0,88%
- Maatschappelijk (art. 13) 47.857 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 149.083 0,28%
Natuur 6.235.192 11,79%
- Natuur (art. 17) 6.129.283 11,59%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 105.909 0,20%
Recreatie 507.207 0,96%
- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.405 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 210.802 0,40%
Sport 101.242 0,19%
- Sport (art. 21) 101.242 0,19%
Verkeer 1.075.914 2,03%
- Verkeer (art. 22) 1.075.914 2,03%
Water 637.167 1,20%
- Water (art. 23) 637.166 1,20%
Wonen 729.242 1,38%
- Wonen (art. 24) 669.182 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.920 0,11%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 26) 3.141 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 506.494 0,96%
Leiding (art. 27) 506.494 0,96%
Waarde 127.866.080 241,69%
Waarde - Archeologie (art. 28) 45.721.853 86,42%
Waarde - Beekdal (art. 29) 7.341.683 13,88%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 91.000 0,17%
Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,17%
Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.903.984 100,00%
Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%
Waterstaat 47.640.986 90,05%
Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.027.649 88,89%
Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 613.336 1,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 106.756.841 201,79%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.903.984 100,00%
milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.231.221 83,61%
milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,06%
milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%
Overig 6.490.553 12,27%
other: overig - ensemble (art. 41) 179.896 0,34%
other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.663.286 10,70%
Veiligheidszone 8.365.670 15,81%
veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.365.670 15,81%
Vrijwaringszone 686.214 1,30%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Hoeve Blankenberg ontwerp 24-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek vastgesteld 30-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Groot Welsden 70 te Margraten vastgesteld 30-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Linderweg 26 Eckelrade vastgesteld 26-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid vastgesteld 01-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Eijsden-Margraten - VB Mergellandroute - 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amerikaanse Begraafplaats Margraten detail
Bakkerboschweg Cadier en Keer detail
Bemelerberg Bemelen detail
Bemelerweg Bemelen detail
Bemelerweg Cadier en Keer detail
Bergenhuizen Noorbeek detail
Blankenberg Cadier en Keer detail
Bovenstraat Noorbeek detail
Bredeweg Banholt detail
Broenshemweg Margraten detail

Meer weten over adressen?