Bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009

Bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 heeft op 14-12-2012 de status geconsolideerde versie gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1903.BPBUI01004
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPBUI01004-GC05
Planstatus
geconsolideerde versie

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 52.903.984 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 11.713.438 22,14%
- Agrarisch (art. 03) 10.590.042 20,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.055.487 2,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 67.910 0,13%
Agrarisch met waarden 31.135.338 58,85%
- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.135.338 58,85%
Bedrijf 87.325 0,17%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 31.131 0,06%
Gemengd 185.995 0,35%
- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 31.497 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.499 0,29%
Groen 4.008 0,01%
- Groen (art. 11) 4.008 0,01%
Horeca 26.828 0,05%
- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%
Maatschappelijk 465.978 0,88%
- Maatschappelijk (art. 13) 47.857 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 149.083 0,28%
Natuur 6.235.192 11,79%
- Natuur (art. 17) 6.129.283 11,59%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 105.909 0,20%
Recreatie 507.207 0,96%
- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.405 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 210.802 0,40%
Sport 101.242 0,19%
- Sport (art. 21) 101.242 0,19%
Verkeer 1.075.914 2,03%
- Verkeer (art. 22) 1.075.914 2,03%
Water 637.167 1,20%
- Water (art. 23) 637.166 1,20%
Wonen 729.242 1,38%
- Wonen (art. 24) 669.182 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.920 0,11%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 26) 3.141 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 506.494 0,96%
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96 %
Waarde 127.866.080 241,69%
- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.721.853 86,42 %
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.341.683 13,88 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 91.000 0,17 %
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,17 %
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.903.984 100,00 %
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43 %
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07 %
Waterstaat 47.640.986 90,05%
- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.027.649 88,89 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 613.336 1,16 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 106.756.841 201,79%
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.903.984 100,00 %
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.231.221 83,61 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,06 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08 %
Overig 6.490.553 12,27%
- other: overig - ensemble (art. 41) 179.896 0,34 %
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13 %
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01 %
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09 %
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.663.286 10,70 %
Veiligheidszone 8.365.670 15,81%
- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.365.670 15,81 %
Vrijwaringszone 686.214 1,30%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41 %