Bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009

Bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 heeft op 14-12-2012 de status geconsolideerde versie gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.1903.BPBUI01004
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPBUI01004-GC05
Planstatus
geconsolideerde versie
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.903.984 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 10.590.042 20,02%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 04) 1.055.487 2,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 67.910 0,13%

- Agrarisch met waarden (art. 06) 31.135.338 58,85%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 07) 56.195 0,11%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 31.131 0,06%

- Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing (art. 09) 31.497 0,06%
- Gemengd - Vrijkomende kloosterbebouwing (art. 10) 154.499 0,29%

- Groen (art. 11) 4.008 0,01%

- Horeca (art. 12) 26.828 0,05%

- Maatschappelijk (art. 13) 47.857 0,09%
- Maatschappelijk - Amerikaanse Begraafplaats (art. 14) 264.293 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 4.745 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdzorg en volwassenenopvang (art. 16) 149.083 0,28%

- Natuur (art. 17) 6.129.283 11,59%
- Natuur - Kalksteengroeve (art. 18) 105.909 0,20%

- Recreatie - Golfbaan (art. 19) 296.405 0,56%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 210.802 0,40%

- Sport (art. 21) 101.242 0,19%

- Verkeer (art. 22) 1.075.914 2,03%

- Water (art. 23) 637.166 1,20%

- Wonen (art. 24) 669.182 1,26%
- Wonen - Cultuur en ontspanning (art. 25) 56.920 0,11%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 26) 3.141 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 506.494 0,96%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 45.721.853 86,42%
- Waarde - Beekdal (art. 29) 7.341.683 13,88%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 820.084 1,55%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 91.000 0,17%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 18.078.164 34,17%
- Waarde - Landschapselement (art. 33) 52.903.984 100,00%
- Waarde - Onderaardse gangenstelsel (art. 34) 225.074 0,43%
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 35) 2.684.237 5,07%

- Waterstaat - Erosie (art. 37) 47.027.649 88,89%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 613.336 1,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41) 52.903.984 100,00%
- milieuzone - geurzone (art. 41) 22.914 0,04%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41) 44.231.221 83,61%
- milieuzone - stiltegebied (art. 41) 7.968.136 15,06%
- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 1.630.587 3,08%

- other: overig - ensemble (art. 41) 179.896 0,34%
- other: overig - traktaatgebied (art. 41) 598.041 1,13%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 00) 2.794 0,01%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 41) 46.536 0,09%
- other: overig - zone hoogstamboomgaarden (art. 00) 5.663.286 10,70%

- veiligheidszone - leiding (art. 41) 8.365.670 15,81%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 471.376 0,89%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 41) 214.838 0,41%