Bemelerweg 89 Cadier en Keer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI01023
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI01023-0N01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-11-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.499 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.110 64,33%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.110 64,33%
Wonen 3.389 35,67%
- Wonen (art. 4) 3.389 35,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.499 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 9.499 100,00%
Waterstaat 6.110 64,33%
Waterstaat - Erosie (art. 6) 6.110 64,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bemelerweg 89 Cadier en Keer detail kaart
Bemelerweg 89 Cadier en Keer detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk gebruik percelen Boenderdelsvoetpad te Cadier en Keer detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bemelerweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?