Bemelerweg 89 Cadier en Keer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI01023
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI01023-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.499 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.110 64,33%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.110 64,33%
Wonen 3.389 35,67%
- Wonen (art. 4) 3.389 35,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.499 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 9.499 100,00%
Waterstaat 6.110 64,33%
Waterstaat - Erosie (art. 6) 6.110 64,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bemelerweg 89 Cadier en Keer detail kaart
Bemelerweg 89 Cadier en Keer detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning organiseren van een kindervakantie week Boenderdelsvoetpad te Cadier en Keer detail
Beleidsnotitie Particuliere Vakantieverhuur detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 detail
Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bemelerweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?