Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1010-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.203 68,32%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 8.203 68,32%
Recreatie 1.335 11,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 1.335 11,12%
Tuin 152 1,26%
- Tuin (art. 5) 152 1,26%
Verkeer 1.186 9,87%
- Verkeer (art. 6) 1.186 9,87%
Wonen 1.132 9,43%
- Wonen (art. 7) 1.132 9,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 29.314 244,13%
Waarde - Archeologie (art. 8) 3.152 26,25%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 9) 12.007 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 10) 2.147 17,88%
Waarde - Landschapselement (art. 11) 12.007 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 24.015 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 15) 12.007 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 15) 12.007 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid ontwerp 06-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Bruisterboschweg (weg), Herkenrade, BUS 2019-081 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 02-04-2019 02-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruisterbosch Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox