Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1010-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.203 68,32%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 8.203 68,32%
Recreatie 1.335 11,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 1.335 11,12%
Tuin 152 1,26%
- Tuin (art. 5) 152 1,26%
Verkeer 1.186 9,87%
- Verkeer (art. 6) 1.186 9,87%
Wonen 1.132 9,43%
- Wonen (art. 7) 1.132 9,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 29.314 244,13%
Waarde - Archeologie (art. 8) 3.152 26,25%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 9) 12.007 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 10) 2.147 17,88%
Waarde - Landschapselement (art. 11) 12.007 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 24.015 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 15) 12.007 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 15) 12.007 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid detail kaart
Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Bruisterbosch 1-3 te Sint Geertruid detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruisterbosch Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?