Geo- en vastgoeddata op locatie:

Moerslag 32 te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1013
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1013-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 11-01-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.171 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 12.171 100,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 12.171 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 43.954 361,15%
Waarde - Archeologie (art. 4) 6.812 55,97%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 5) 12.171 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 630 5,18%
Waarde - Ecologie (art. 7) 12.171 100,00%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 12.171 100,00%
Waterstaat 6.438 52,90%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 6.438 52,90%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 24.341 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 13) 12.171 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 13) 12.171 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid vastgesteld 01-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid ontwerp 21-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Moerslag 32 te Sint Geertruid vastgesteld 10-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Moerslag 32 te Sint Geertruid ontwerp 11-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Bruisterboschweg (weg), Herkenrade, BUS 2019-081 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Moerslag Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox