Geo- en vastgoeddata op locatie:

Herkenrade ong. te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1027
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1027-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-11-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 04-11-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.075 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 3.394 66,87%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 3.394 66,87%
Wonen 1.681 33,13%
- Wonen (art. 4) 1.681 33,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 10.150 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 1.681 33,13%
Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 3.394 66,87%
Waarde - Landschapselement (art. 7) 5.075 100,00%
Waterstaat 3.394 66,87%
Waterstaat - Erosie (art. 8) 3.394 66,87%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 14.303 281,81%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 12.1) 5.075 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 12.2) 5.075 100,00%
milieuzone - spuitzone (art. 12.3) 4.152 81,81%
Overige zone 3.394 66,87%
overige zone - hoogstamboomgaarden (art. 12.4) 3.394 66,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid vastgesteld 02-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid ontwerp 03-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Herkenrade Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?