Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1028
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1028-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 07-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.161 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.125 54,87%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.125 54,87%
Groen 1.612 14,44%
- Groen (art. 4) 1.612 14,44%
Wonen 3.425 30,69%
- Wonen (art. 5) 3.425 30,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 30.247 270,99%
Waarde - Archeologie (art. 6) 7.736 69,31%
Waarde - Ecologie (art. 7) 5.742 51,44%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 11.161 100,00%
Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 9) 5.607 50,24%
Waterstaat 6.125 54,87%
Waterstaat - Erosie (art. 10) 6.125 54,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 6.125 54,87%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 14.1) 6.125 54,87%
Overige zone 6.125 54,87%
overige zone - concentratiegebied hoogstamboomgaarden (art. 14) 6.125 54,87%
Veiligheidszone 8.978 80,44%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 14.2) 8.978 80,44%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden detail kaart
Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden detail kaart
Eijsden detail kaart
Eijsden detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Eijsden-Margraten - GPP Diepstraat - Eijsden detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Klokkestraat (weg), Mesch, BUS 2019-138 detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?