Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPBUI1028
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPBUI1028-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 07-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.161 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.125 54,87%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.125 54,87%
Groen 1.612 14,44%
- Groen (art. 4) 1.612 14,44%
Wonen 3.425 30,69%
- Wonen (art. 5) 3.425 30,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 30.247 270,99%
Waarde - Archeologie (art. 6) 7.736 69,31%
Waarde - Ecologie (art. 7) 5.742 51,44%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 11.161 100,00%
Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 9) 5.607 50,24%
Waterstaat 6.125 54,87%
Waterstaat - Erosie (art. 10) 6.125 54,87%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 6.125 54,87%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 14.1) 6.125 54,87%
Overige zone 6.125 54,87%
overige zone - concentratiegebied hoogstamboomgaarden (art. 14) 6.125 54,87%
Veiligheidszone 8.978 80,44%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 14.2) 8.978 80,44%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden vastgesteld 02-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden ontwerp 03-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden ontwerp 17-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 27-04-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Kapelkesstraat 70A, 6245 AK Eijsden 09-04-2019 09-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 02-04-2019 02-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.