Hotel Gronsveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPDIE15000HGVD
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPDIE15000HGVD-VG03
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.405 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 28.384 70,25%
- Gemengd (art. 3) 28.384 70,25%
Verkeer 9.523 23,57%
- Verkeer (art. 4) 9.523 23,57%
Water 2.498 6,18%
- Water (art. 5) 2.498 6,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 4.986 12,34%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 4.986 12,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 35.897 88,84%
vrijwaringszone - weg vrijwaringszone - weg 100 m lijn (art. 8) 20.829 51,55%
vrijwaringszone - weg vrijwaringszone - weg 50 m lijn (art. 8) 15.068 37,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Aldi Gronsveld detail kaart
Facetbestemmingsplan Short Stay detail kaart
Aldi Gronsveld detail kaart
Maastricht Zuidoost detail kaart
Hotel Gronsveld detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 detail
Beleidsnotitie aanpassen Natuurbeheerplan op verzoek detail
Subsidieplafonds 2019 voor diverse subsidieregels en beleidsregels detail
Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart Provincie Limburg 2019 detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?