Geo- en vastgoeddata op locatie:

Hotel Gronsveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPDIE15000HGVD
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPDIE15000HGVD-VG03
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.405 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 28.384 70,25%
- Gemengd (art. 3) 28.384 70,25%
Verkeer 9.523 23,57%
- Verkeer (art. 4) 9.523 23,57%
Water 2.498 6,18%
- Water (art. 5) 2.498 6,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 4.986 12,34%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 4.986 12,34%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 35.897 88,84%
vrijwaringszone - weg vrijwaringszone - weg 100 m lijn (art. 8) 20.829 51,55%
vrijwaringszone - weg vrijwaringszone - weg 50 m lijn (art. 8) 15.068 37,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Aldi Gronsveld vastgesteld 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Short Stay vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Aldi Gronsveld ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Zuidoost vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hotel Gronsveld vastgesteld 11-09-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke reclameborden Stationsstraat, Kobbesweg, Kampweg en Pannestraat/Rijksweg te Gronsveld 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Ondermandaatbesluit Concessie Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031, onderdeel Maaslijn 12-04-2019 12-06-2019 detail
bestemmingsplan Gemeente Maastricht, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘IKC Zuidoost’ 11-04-2019 11-06-2019 detail
verkeersbesluit Provincie Limburg - Constructief onderhoud N570 - Oosttangent Noord 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox