Geo- en vastgoeddata op locatie:

Grenscorrectie Nederland-Belgie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPGRC01
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPGRC01-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-08-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 31-10-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 510.326 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 152.223 29,83%
- Natuur (art. 3) 152.223 29,83%
Water 358.104 70,17%
- Water (art. 4) 358.104 70,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.199.350 430,97%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 152.223 29,83%
Waarde - Beekdal (art. 6) 510.326 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 11.667 2,29%
Waarde - Ecologie (art. 8) 504.481 98,85%
Waarde - Landschapselement (art. 9) 510.326 100,00%
Waarde - Stroomvoerend rivierbed (art. 10) 510.326 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 510.326 100,00%
milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 14.1) 510.326 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Short Stay vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Zuidoost vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden ontwerp 17-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 27-04-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Spauwenstraat 5, 6245 BW Eijsden 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden terras woonark, Kasteellaan 13, 6245 SB Eijsden 30-04-2019 30-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.