Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dorpsstraat 15 Cadier en Keer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM04002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM04002-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 22-11-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.932 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.377 71,39%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.377 71,39%
Wonen 2.556 28,61%
- Wonen (art. 4) 2.556 28,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 408 4,57%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 5) 408 4,57%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 17.865 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 9) 8.932 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 9) 8.932 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 vastgesteld 14-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 ontwerp 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpsstraat 15 Cadier en Keer onherroepelijk 22-11-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning verbreden oprit Limburgerstraat 8, 6267 CE Cadier en Keer 26-04-2019 26-06-2019 detail
verkeersbesluit Provincie Limburg - Tijdelijk verkeersbesluit N278 vanwege Memorial Day 2019 - Margraten 18-04-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsstraat Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox