Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cadier en Keer 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM04010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM04010-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 956.111 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 6.991 0,73%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 6.991 0,73%
Agrarisch met waarden 40.333 4,22%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.333 4,22%
Bedrijf 36.578 3,83%
- Bedrijf (art. 5) 35.971 3,76%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 606 0,06%
Centrum 6.010 0,63%
- Centrum (art. 7) 6.010 0,63%
Gemengd 16.454 1,72%
- Gemengd (art. 8) 16.454 1,72%
Groen 13.472 1,41%
- Groen (art. 9) 13.472 1,41%
Maatschappelijk 17.637 1,84%
- Maatschappelijk (art. 10) 17.637 1,84%
Sport 3.232 0,34%
- Sport (art. 11) 3.232 0,34%
Verkeer 189.466 19,82%
- Verkeer (art. 12) 189.466 19,82%
Wonen 625.938 65,47%
- Wonen (art. 13) 625.938 65,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 12.025 1,26%
Leiding - Gas (art. 14) 12.025 1,26%
Waarde 661.839 69,22%
Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 235.326 24,61%
Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 160.461 16,78%
Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 266.052 27,83%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.912.221 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 21.1) 956.111 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21.2) 956.111 100,00%
Overige zone 161.407 16,88%
overige zone - buiten rode contour (art. 21.3) 161.407 16,88%
Wetgevingzone 1.489 0,16%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 1.489 0,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Aldi Gronsveld vastgesteld 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Aldi Gronsveld ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 vastgesteld 14-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cadier en Keer 2014 ontwerp 30-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Rijksweg 97 te Cadier en Keer vastgesteld 07-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning verbreden inrit, Limburgerstraat 39, 6267 CA Cadier en Keer 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bakkerboschweg Cadier en Keer detail
Beatrixstraat Cadier en Keer detail
Bemelerweg Cadier en Keer detail
Burgemeester Huybenstraat Cadier en Keer detail
Burgemeester Van Laarstraat Cadier en Keer detail
Christinastraat Cadier en Keer detail
Clara Feystraat Cadier en Keer detail
De Hoof Cadier en Keer detail
Dorpsstraat Cadier en Keer detail
Eckelraderweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?