Cadier en Keer 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPKOM04010 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1903.BPKOM04010-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 956.111 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 6.991 0,73%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.333 4,22%

- Bedrijf (art. 5) 35.971 3,76%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 606 0,06%

- Centrum (art. 7) 6.010 0,63%

- Gemengd (art. 8) 16.454 1,72%

- Groen (art. 9) 13.472 1,41%

- Maatschappelijk (art. 10) 17.637 1,84%

- Sport (art. 11) 3.232 0,34%

- Verkeer (art. 12) 189.466 19,82%

- Wonen (art. 13) 625.938 65,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 12.025 1,26%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 235.326 24,61%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 160.461 16,78%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 266.052 27,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 21.1) 956.111 100,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21.2) 956.111 100,00%

- overige zone - buiten rode contour (art. 21.3) 161.407 16,88%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 1.489 0,16%