Mheer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM06010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM06010-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 417.466 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.144 3,63%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 15.144 3,63%
Agrarisch met waarden 23.384 5,60%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 23.384 5,60%
Bedrijf 2.835 0,68%
- Bedrijf (art. 5) 2.784 0,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 51 0,01%
Gemengd 6.368 1,53%
- Gemengd (art. 7) 2.375 0,57%
- Gemengd - Landgoed (art. 8) 3.994 0,96%
Groen 49.077 11,76%
- Groen (art. 9) 13.470 3,23%
- Groen - Landgoed (art. 10) 35.607 8,53%
Maatschappelijk 7.002 1,68%
- Maatschappelijk (art. 11) 7.002 1,68%
Sport 5.513 1,32%
- Sport (art. 12) 5.513 1,32%
Verkeer 62.704 15,02%
- Verkeer (art. 13) 62.704 15,02%
Water 206 0,05%
- Water (art. 14) 206 0,05%
Wonen 245.232 58,74%
- Wonen (art. 15) 245.232 58,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 17.921 4,29%
Leiding - Gas (art. 16) 17.921 4,29%
Waarde 602.035 144,21%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 145.853 34,94%
Waarde - Archeologie 4 (art. 18) 156.967 37,60%
Waarde - Archeologie 5 (art. 19) 71.604 17,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 21) 5.283 1,27%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 20) 222.327 53,26%
Waterstaat 2.093 0,50%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 22) 2.093 0,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 748.480 179,29%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 26.1) 417.466 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 26.2) 331.014 79,29%
Overige zone 151.318 36,25%
overige zone - rode contour (art. 26.3) 151.318 36,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Mheer 2014 detail kaart
Mheer detail kaart
Steegstraat 16 Mheer detail kaart
Steegstraat 16 Mheer detail kaart
BP Sportcomplex BMR detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
An Mhaerebaom Mheer detail
Burgemeester Beckersweg Mheer detail
De Gelimment Mheer detail
Dorpsstraat Mheer detail
Duivenstraat Mheer detail
Gouverneur De Loëstraat Mheer detail
Jonge Hagen Mheer detail
Kastanjelaan Mheer detail
Leemstraat Mheer detail
Michiels van Kessenichstraat Mheer detail

Meer weten over adressen?