Geo- en vastgoeddata op locatie:

Mheer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM06010
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM06010-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 417.466 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.144 3,63%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 15.144 3,63%
Agrarisch met waarden 23.384 5,60%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 23.384 5,60%
Bedrijf 2.835 0,68%
- Bedrijf (art. 5) 2.784 0,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 51 0,01%
Gemengd 6.368 1,53%
- Gemengd (art. 7) 2.375 0,57%
- Gemengd - Landgoed (art. 8) 3.994 0,96%
Groen 49.077 11,76%
- Groen (art. 9) 13.470 3,23%
- Groen - Landgoed (art. 10) 35.607 8,53%
Maatschappelijk 7.002 1,68%
- Maatschappelijk (art. 11) 7.002 1,68%
Sport 5.513 1,32%
- Sport (art. 12) 5.513 1,32%
Verkeer 62.704 15,02%
- Verkeer (art. 13) 62.704 15,02%
Water 206 0,05%
- Water (art. 14) 206 0,05%
Wonen 245.232 58,74%
- Wonen (art. 15) 245.232 58,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 17.921 4,29%
Leiding - Gas (art. 16) 17.921 4,29%
Waarde 602.035 144,21%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 145.853 34,94%
Waarde - Archeologie 4 (art. 18) 156.967 37,60%
Waarde - Archeologie 5 (art. 19) 71.604 17,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 21) 5.283 1,27%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 20) 222.327 53,26%
Waterstaat 2.093 0,50%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 22) 2.093 0,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 748.480 179,29%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 26.1) 417.466 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 26.2) 331.014 79,29%
Overige zone 151.318 36,25%
overige zone - rode contour (art. 26.3) 151.318 36,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Mheer 2014 vastgesteld 14-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mheer ontwerp 30-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Steegstraat 16 Mheer vastgesteld 14-01-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Steegstraat 16 Mheer ontwerp 08-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan BP Sportcomplex BMR vastgesteld 05-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 02-04-2019 02-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning Dorpsstraat 27, 6261 NH Mheer 29-03-2019 29-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
An Mhaerebaom Mheer detail
Burgemeester Beckersweg Mheer detail
De Gelimment Mheer detail
Dorpsstraat Mheer detail
Duivenstraat Mheer detail
Gouverneur De Loëstraat Mheer detail
Jonge Hagen Mheer detail
Kastanjelaan Mheer detail
Leemstraat Mheer detail
Michiels van Kessenichstraat Mheer detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox