7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Mheer 2014 heeft op 14-10-2014 de status vastgesteld gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.1903.BPKOM06010
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPKOM06010-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 417.466 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 14.584 3,49%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 23.384 5,60%

- Bedrijf (art. 5) 2.784 0,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 51 0,01%

- Gemengd (art. 7) 2.375 0,57%
- Gemengd - Landgoed (art. 8) 3.994 0,96%

- Groen (art. 9) 13.470 3,23%
- Groen - Landgoed (art. 10) 35.607 8,53%

- Maatschappelijk (art. 11) 7.002 1,68%

- Sport (art. 12) 5.513 1,32%

- Verkeer (art. 13) 62.704 15,02%

- Water (art. 14) 206 0,05%

- Wonen (art. 15) 245.792 58,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 17.921 4,29%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 145.853 34,94%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 18) 156.967 37,60%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 19) 71.604 17,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 21) 5.283 1,27%
- Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 20) 222.327 53,26%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 22) 2.093 0,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 26.1) 417.466 100,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 26.2) 331.014 79,29%

- overige zone - buiten rode contour (art. 26.3) 151.318 36,25%