Paviljoenstraat Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPKOM07003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1903.BPKOM07003-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.599 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.938 91,30%

- Wonen (art. 4) 661 8,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 661 8,70%
- Waarde - Ecologie (art. 6) 6.938 91,30%

- Waterstaat - Erosie (art. 7) 6.938 91,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 11) 6.938 91,30%
- milieuzone - stiltegebied (art. 11) 2.599 34,20%

- other: zone hoogstamboomgaarden (art. 11) 6.938 91,30%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Paviljoenstraat