Paviljoenstraat Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM07003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM07003-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-02-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.599 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.938 91,30%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.938 91,30%
Wonen 661 8,70%
- Wonen (art. 4) 661 8,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 7.599 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 661 8,70%
Waarde - Ecologie (art. 6) 6.938 91,30%
Waterstaat 6.938 91,30%
Waterstaat - Erosie (art. 7) 6.938 91,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 9.537 125,51%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 11) 6.938 91,30%
milieuzone - stiltegebied (art. 11) 2.599 34,20%
Overig 6.938 91,30%
other: zone hoogstamboomgaarden (art. 11) 6.938 91,30%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Paviljoenstraat Noorbeek detail kaart
Paviljoenstraat Noorbeek detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Kern Noorbeek detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Beleidsnotitie Particuliere Vakantieverhuur detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Paviljoenstraat Noorbeek detail

Meer weten over adressen?