Geo- en vastgoeddata op locatie:

Paviljoenstraat Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM07003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM07003-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-02-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.599 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 6.938 91,30%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 6.938 91,30%
Wonen 661 8,70%
- Wonen (art. 4) 661 8,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 7.599 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 661 8,70%
Waarde - Ecologie (art. 6) 6.938 91,30%
Waterstaat 6.938 91,30%
Waterstaat - Erosie (art. 7) 6.938 91,30%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 9.537 125,51%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 11) 6.938 91,30%
milieuzone - stiltegebied (art. 11) 2.599 34,20%
Overig 6.938 91,30%
other: zone hoogstamboomgaarden (art. 11) 6.938 91,30%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Paviljoenstraat Noorbeek vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paviljoenstraat Noorbeek ontwerp 05-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Noorbeek onherroepelijk 18-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw tuinhuis en zwembad, Boyeweg 1A, 6255 AD Noorbeek 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw tuinhuis en zwembad, Boyeweg 1A, 6255 AD Noorbeek 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning vernieuwen kozijnen, Pley 5 - 6, 6255 AG Noorbeek 09-04-2019 09-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Paviljoenstraat Noorbeek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox