Geo- en vastgoeddata op locatie:

12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM07005
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM07005-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 26-02-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.516 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.968 20,68%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.968 20,68%
Centrum 2.521 26,49%
- Centrum (art. 4) 2.521 26,49%
Groen 1.672 17,57%
- Groen (art. 5) 1.672 17,57%
Wonen 3.355 35,25%
- Wonen (art. 6) 3.355 35,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19 0,20%
Leiding - Brandstof (art. 7) 19 0,20%
Waarde 6.127 64,38%
Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 1.840 19,34%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 128 1,34%
Waarde - Beekdal (art. 10) 223 2,35%
Waarde - Ecologie (art. 11) 1.968 20,68%
Waarde - Landschapselement (art. 12) 1.968 20,68%
Waterstaat 1.968 20,68%
Waterstaat - Erosie (art. 13) 1.968 20,68%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 3.647 38,32%
milieuzone - beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 17.1) 1.968 20,68%
milieuzone - stiltegebied (art. 17.2) 1.679 17,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing 12e Septemberlaan Noorbeek vastgesteld 19-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten vastgesteld 15-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan 12e Septemberlaan Noorbeek - eerste wijziging BP gemeentehuis Eijsden-Margraten ontwerp 02-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gemeentehuis Eijsden-Margraten vastgesteld 20-09-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amerikaplein Margraten detail

Meer weten over adressen?