Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.033.582 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 26.870 1,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 26.870 1,32%
Agrarisch met waarden 439.940 21,63%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 439.940 21,63%
Bedrijf 15.355 0,76%
- Bedrijf (art. 5) 14.582 0,72%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 6) 773 0,04%
Detailhandel 16.969 0,83%
- Detailhandel (art. 7) 16.969 0,83%
Dienstverlening 8.990 0,44%
- Dienstverlening (art. 8) 8.990 0,44%
Gemengd 8.086 0,40%
- Gemengd (art. 9) 8.086 0,40%
Groen 137.443 6,76%
- Groen (art. 10) 84.900 4,17%
- Groen - Kasteelpark (art. 11) 52.543 2,58%
Horeca 10.826 0,53%
- Horeca (art. 12) 10.826 0,53%
Maatschappelijk 23.237 1,14%
- Maatschappelijk (art. 13) 10.456 0,51%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 12.781 0,63%
Natuur 53.339 2,62%
- Natuur (art. 15) 53.339 2,62%
Overig 9.459 0,47%
- Overig - Waterkering (art. 16) 9.459 0,47%
Recreatie 14.225 0,70%
- Recreatie (art. 17) 14.225 0,70%
Verkeer 310.156 15,25%
- Verkeer (art. 18) 291.427 14,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 18.729 0,92%
Water 82.128 4,04%
- Water (art. 20) 77.346 3,80%
- Water - Watergang (art. 21) 4.781 0,24%
Wonen 876.560 43,10%
- Wonen - 1 (art. 22) 853.469 41,97%
- Wonen - 2 (art. 23) 16.892 0,83%
- Wonen - Kasteel (art. 24) 3.094 0,15%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 3.105 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.205 1,24%
Leiding (art. 26) 25.205 1,24%
Waarde 2.810.574 138,21%
Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 443.638 21,82%
Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 110.040 5,41%
Waarde - Archeologie 4a (art. 29) 920.938 45,29%
Waarde - Archeologie 4b (art. 30) 8.696 0,43%
Waarde - Archeologie 5a (art. 31) 342.901 16,86%
Waarde - Archeologie 5b (art. 32) 7.390 0,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 630.610 31,01%
Waarde - Ecologie (art. 34) 346.361 17,03%
Waterstaat 349.601 17,19%
Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 35) 26.833 1,32%
Waterstaat - Inundatiegebied (art. 36) 25.653 1,26%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 262.235 12,90%
Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 34.880 1,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 125.350 6,16%
geluidzone - industrie (art. 42) 125.350 6,16%
Milieuzone 2.033.883 100,01%
milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 42) 2.033.883 100,01%
Overig 1.285.317 63,20%
other: overig - rode contour (art. 42) 1.277.158 62,80%
other: overig - supermarkt (art. 42) 8.160 0,40%
Veiligheidszone 693.381 34,10%
veiligheidszone - gasontvangstation (art. 42) 1.445 0,07%
veiligheidszone - leiding (art. 42) 115.894 5,70%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42) 576.042 28,33%
Vrijwaringszone 35.382 1,74%
vrijwaringszone - spoor (art. 42) 35.382 1,74%
Wro-zone 3.856 0,19%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 22) 3.856 0,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Breusterhof 1 Eijsden - Winkelwagenopvang detail kaart
Woning Constansteef Eijsen detail kaart
Wijzigingsplan Stationsplein 13 Eijsden detail kaart
Woning Constansteef Eijsen detail kaart
Wijzigingsplan Stationsplein 13 Eijsden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 23 nieuwbouwwoningen veldje/Veldjesstraat/Wilhelminastraat/ Mgr. Nolensstraat Eijsden detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achter de Lang Haag Eijsden detail
J.S. Bachstraat Eijsden detail
De Bak Eijsden detail
Basterddikkestraat Eijsden detail
Bat Eijsden detail
1e Batsteeg Eijsden detail
2e Batsteeg Eijsden detail
3e Batsteeg Eijsden detail
Prinses Beatrixplein Eijsden detail
Beethovenstraat Eijsden detail

Meer weten over adressen?