Bestemmingsplan Eijsden

Bestemmingsplan Eijsden heeft op 17-01-2013 de status ontwerp gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-on01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.033.582 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 26.781 1,32%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 440.029 21,64%

- Bedrijf (art. 5) 14.410 0,71%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 6) 773 0,04%

- Detailhandel (art. 7) 16.969 0,83%

- Dienstverlening (art. 8) 8.990 0,44%

- Gemengd (art. 9) 8.086 0,40%

- Groen (art. 10) 84.954 4,18%
- Groen - Kasteelpark (art. 11) 52.543 2,58%

- Horeca (art. 12) 10.840 0,53%

- Maatschappelijk (art. 13) 10.456 0,51%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 12.781 0,63%

- Natuur (art. 15) 53.521 2,63%

- Overig - Waterkering (art. 16) 9.459 0,47%

- Recreatie (art. 17) 14.225 0,70%

- Verkeer (art. 18) 291.176 14,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 18.729 0,92%

- Water (art. 20) 77.346 3,80%
- Water - Watergang (art. 21) 4.781 0,24%

- Wonen - 1 (art. 22) 853.642 41,98%
- Wonen - 2 (art. 23) 16.892 0,83%
- Wonen - Kasteel (art. 24) 3.094 0,15%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 3.105 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 26) 25.205 1,24%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 443.638 21,82%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 110.040 5,41%
- Waarde - Archeologie 4a (art. 29) 920.938 45,29%
- Waarde - Archeologie 4b (art. 30) 8.696 0,43%
- Waarde - Archeologie 5a (art. 31) 342.901 16,86%
- Waarde - Archeologie 5b (art. 32) 7.390 0,36%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 653.404 32,13%
- Waarde - Ecologie (art. 34) 346.361 17,03%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 35) 26.833 1,32%
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 36) 25.653 1,26%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 262.235 12,90%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 34.880 1,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42) 125.350 6,16%

- milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 42) 2.033.883 100,01%

- other: overig - supermarkt (art. 42) 8.160 0,40%
- other: rode contour (art. 42) 1.277.158 62,80%

- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 42) 1.445 0,07%
- veiligheidszone - leiding (art. 42) 115.894 5,70%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42) 576.042 28,33%

- vrijwaringszone - spoor (art. 42) 35.382 1,74%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 22) 3.856 0,19%