Geo- en vastgoeddata op locatie:

Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-01-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.033.582 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 26.781 1,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 26.781 1,32%
Agrarisch met waarden 440.029 21,64%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 440.029 21,64%
Bedrijf 15.183 0,75%
- Bedrijf (art. 5) 14.410 0,71%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 6) 773 0,04%
Detailhandel 16.969 0,83%
- Detailhandel (art. 7) 16.969 0,83%
Dienstverlening 8.990 0,44%
- Dienstverlening (art. 8) 8.990 0,44%
Gemengd 8.086 0,40%
- Gemengd (art. 9) 8.086 0,40%
Groen 137.497 6,76%
- Groen (art. 10) 84.954 4,18%
- Groen - Kasteelpark (art. 11) 52.543 2,58%
Horeca 10.840 0,53%
- Horeca (art. 12) 10.840 0,53%
Maatschappelijk 23.237 1,14%
- Maatschappelijk (art. 13) 10.456 0,51%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 12.781 0,63%
Natuur 53.521 2,63%
- Natuur (art. 15) 53.521 2,63%
Overig 9.459 0,47%
- Overig - Waterkering (art. 16) 9.459 0,47%
Recreatie 14.225 0,70%
- Recreatie (art. 17) 14.225 0,70%
Verkeer 309.905 15,24%
- Verkeer (art. 18) 291.176 14,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 18.729 0,92%
Water 82.128 4,04%
- Water (art. 20) 77.346 3,80%
- Water - Watergang (art. 21) 4.781 0,24%
Wonen 876.733 43,11%
- Wonen - 1 (art. 22) 853.642 41,98%
- Wonen - 2 (art. 23) 16.892 0,83%
- Wonen - Kasteel (art. 24) 3.094 0,15%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 3.105 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.205 1,24%
Leiding (art. 26) 25.205 1,24%
Waarde 2.833.368 139,33%
Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 443.638 21,82%
Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 110.040 5,41%
Waarde - Archeologie 4a (art. 29) 920.938 45,29%
Waarde - Archeologie 4b (art. 30) 8.696 0,43%
Waarde - Archeologie 5a (art. 31) 342.901 16,86%
Waarde - Archeologie 5b (art. 32) 7.390 0,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 653.404 32,13%
Waarde - Ecologie (art. 34) 346.361 17,03%
Waterstaat 349.601 17,19%
Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 35) 26.833 1,32%
Waterstaat - Inundatiegebied (art. 36) 25.653 1,26%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 262.235 12,90%
Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 34.880 1,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 125.350 6,16%
geluidzone - industrie (art. 42) 125.350 6,16%
Milieuzone 2.033.883 100,01%
milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 42) 2.033.883 100,01%
Overig 1.285.317 63,20%
other: overig - supermarkt (art. 42) 8.160 0,40%
other: rode contour (art. 42) 1.277.158 62,80%
Veiligheidszone 693.381 34,10%
veiligheidszone - gasontvangstation (art. 42) 1.445 0,07%
veiligheidszone - leiding (art. 42) 115.894 5,70%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42) 576.042 28,33%
Vrijwaringszone 35.382 1,74%
vrijwaringszone - spoor (art. 42) 35.382 1,74%
Wro-zone 3.856 0,19%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 22) 3.856 0,19%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Breusterhof 1 Eijsden - Winkelwagenopvang ontwerp 18-10-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woning Constansteef Eijsen vastgesteld 04-10-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Stationsplein 13 Eijsden vastgesteld 08-08-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woning Constansteef Eijsen ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Stationsplein 13 Eijsden ontwerp 11-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bat 9, 6245 BM Eijsden 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
meldingen Sloopmelding asbestdakplaten schuur, Schoolstraat 42, 6245CG Eijsden 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achter de Lang Haag Eijsden detail
J.S. Bachstraat Eijsden detail
De Bak Eijsden detail
Basterddikkestraat Eijsden detail
Bat Eijsden detail
1e Batsteeg Eijsden detail
2e Batsteeg Eijsden detail
3e Batsteeg Eijsden detail
Prinses Beatrixplein Eijsden detail
Beethovenstraat Eijsden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox