Bestemmingsplan Eijsden

Bestemmingsplan Eijsden heeft op 17-01-2013 de status ontwerp gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-on01
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 2.033.582 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 26.781 1,32%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 26.781 1,32%
Agrarisch met waarden 440.029 21,64%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 440.029 21,64%
Bedrijf 15.183 0,75%
- Bedrijf (art. 5) 14.410 0,71%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 6) 773 0,04%
Detailhandel 16.969 0,83%
- Detailhandel (art. 7) 16.969 0,83%
Dienstverlening 8.990 0,44%
- Dienstverlening (art. 8) 8.990 0,44%
Gemengd 8.086 0,40%
- Gemengd (art. 9) 8.086 0,40%
Groen 137.497 6,76%
- Groen (art. 10) 84.954 4,18%
- Groen - Kasteelpark (art. 11) 52.543 2,58%
Horeca 10.840 0,53%
- Horeca (art. 12) 10.840 0,53%
Maatschappelijk 23.237 1,14%
- Maatschappelijk (art. 13) 10.456 0,51%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 12.781 0,63%
Natuur 53.521 2,63%
- Natuur (art. 15) 53.521 2,63%
Overig 9.459 0,47%
- Overig - Waterkering (art. 16) 9.459 0,47%
Recreatie 14.225 0,70%
- Recreatie (art. 17) 14.225 0,70%
Verkeer 309.905 15,24%
- Verkeer (art. 18) 291.176 14,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 18.729 0,92%
Water 82.128 4,04%
- Water (art. 20) 77.346 3,80%
- Water - Watergang (art. 21) 4.781 0,24%
Wonen 876.733 43,11%
- Wonen - 1 (art. 22) 853.642 41,98%
- Wonen - 2 (art. 23) 16.892 0,83%
- Wonen - Kasteel (art. 24) 3.094 0,15%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 3.105 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 25.205 1,24%
- Leiding (art. 26) 25.205 1,24 %
Waarde 2.833.368 139,33%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 443.638 21,82 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 110.040 5,41 %
- Waarde - Archeologie 4a (art. 29) 920.938 45,29 %
- Waarde - Archeologie 4b (art. 30) 8.696 0,43 %
- Waarde - Archeologie 5a (art. 31) 342.901 16,86 %
- Waarde - Archeologie 5b (art. 32) 7.390 0,36 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 653.404 32,13 %
- Waarde - Ecologie (art. 34) 346.361 17,03 %
Waterstaat 349.601 17,19%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 35) 26.833 1,32 %
- Waterstaat - Inundatiegebied (art. 36) 25.653 1,26 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 262.235 12,90 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 38) 34.880 1,72 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 125.350 6,16%
- geluidzone - industrie (art. 42) 125.350 6,16 %
Milieuzone 2.033.883 100,01%
- milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 42) 2.033.883 100,01 %
Overig 1.285.317 63,20%
- other: overig - supermarkt (art. 42) 8.160 0,40 %
- other: rode contour (art. 42) 1.277.158 62,80 %
Veiligheidszone 693.381 34,10%
- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 42) 1.445 0,07 %
- veiligheidszone - leiding (art. 42) 115.894 5,70 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42) 576.042 28,33 %
Vrijwaringszone 35.382 1,74%
- vrijwaringszone - spoor (art. 42) 35.382 1,74 %
Wro-zone 3.856 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 22) 3.856 0,19 %