Woningen Op den Dries/ Bourgogne

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPKOM13000DRIESMES
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPKOM13000DRIESMES-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 17-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.936 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 256 8,70%
- Verkeer (art. 03) 256 8,70%
Wonen 2.680 91,30%
- Wonen (art. 04) 2.680 91,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.680 91,30%
Waarde - Archeologie (art. 05) 2.508 85,44%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 06) 172 5,85%
Waterstaat 429 14,61%
Waterstaat - Waterlopen (art. 07) 429 14,61%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 664 22,61%
wro-zone - rode contour (art. 11) 664 22,61%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Mariadorp, Mesch en Withuis 2015 detail kaart
Mariadorp, Mesch en Withuis 2015 detail kaart
Woningen Op den Dries/ Bourgogne detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Eijsden-Margraten - GPP Diepstraat - Eijsden detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Klokkestraat (weg), Mesch, BUS 2019-138 detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Op den Dries Eijsden detail

Meer weten over adressen?