Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBDTO1000
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBDTO1000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 387.873 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.772 0,46%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 1.772 0,46%
Agrarisch met waarden 13.846 3,57%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 13.846 3,57%
Bedrijventerrein 311.341 80,27%
- Bedrijventerrein (art. 5) 224.907 57,98%
- Bedrijventerrein - Veiling (art. 6) 86.434 22,28%
Groen 14.561 3,75%
- Groen (art. 7) 14.561 3,75%
Verkeer 46.354 11,95%
- Verkeer (art. 8) 46.354 11,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 165.581 42,69%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 165.581 42,69%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 43.535 11,22%
other: rode contour (art. 13.1) 34.783 8,97%
other: zone hoogstamboomgaarden (art. 13.2) 8.751 2,26%
Wro-zone 20.192 5,21%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 5.6.6) 6.346 1,64%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4.5) 13.846 3,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging vastgesteld 26-05-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging ontwerp 02-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning voor legalisering van tweede bedrijfswoning aan Scheuldersteeg 26a te Margraten vastgesteld 29-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning voor legalisering van tweede bedrijfswoning aan Scheuldersteeg 26a te Margraten vastgesteld 29-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen 10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 24-04-2019 24-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning plaatsen nieuwe woonwagen Dobbelsteynstraat 3, 6269 AX Margraten 18-04-2019 18-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning geluidsvoorziening, Scheuldersteeg te Margraten 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Fremme Margraten detail
Bellefleur Margraten detail
Bergemotte Margraten detail
Holstraat Margraten detail
Pasveld Margraten detail
Rabauw Margraten detail
Rijksweg Margraten detail
Scheuldersteeg Margraten detail
Tromputte Margraten detail
Korpendu Margraten detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox