Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBDTO1000
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBDTO1000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 387.873 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.772 0,46%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 1.772 0,46%
Agrarisch met waarden 13.846 3,57%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 13.846 3,57%
Bedrijventerrein 311.341 80,27%
- Bedrijventerrein (art. 5) 224.907 57,98%
- Bedrijventerrein - Veiling (art. 6) 86.434 22,28%
Groen 14.561 3,75%
- Groen (art. 7) 14.561 3,75%
Verkeer 46.354 11,95%
- Verkeer (art. 8) 46.354 11,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 165.581 42,69%
Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 165.581 42,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 43.535 11,22%
other: rode contour (art. 13.1) 34.783 8,97%
other: zone hoogstamboomgaarden (art. 13.2) 8.751 2,26%
Wro-zone 20.192 5,21%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 5.6.6) 6.346 1,64%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4.5) 13.846 3,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging detail kaart
Omgevingsvergunning voor legalisering van tweede bedrijfswoning aan Scheuldersteeg 26a te Margraten detail kaart
Omgevingsvergunning voor legalisering van tweede bedrijfswoning aan Scheuldersteeg 26a te Margraten detail kaart
Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Fremme Margraten detail
Bellefleur Margraten detail
Bergemotte Margraten detail
Holstraat Margraten detail
Pasveld Margraten detail
Rabauw Margraten detail
Rijksweg Margraten detail
Scheuldersteeg Margraten detail
Tromputte Margraten detail
Korpendu Margraten detail

Meer weten over adressen?