Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 – Ruimte voor Ruimte Schey 11 Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI01009
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI01009-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.674 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.546 27,24%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.546 27,24%
Wonen 4.128 72,76%
- Wonen (art. 4) 4.128 72,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 17.022 300,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 5.674 100,00%
Waarde - Ecologie (art. 6) 5.674 100,00%
Waarde - Landschapselement (art. 7) 5.674 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.674 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 11) 5.674 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 – Ruimte voor Ruimte Schey 11 Noorbeek onherroepelijk 30-08-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schey Noorbeek detail

Meer weten over adressen?