Ruimte voor Ruimtewoningen kasteelboerderij Blankenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1003-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.025 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 11.172 39,86%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 11.172 39,86%
Bedrijf 2.249 8,02%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 4) 2.249 8,02%
Verkeer 2.427 8,66%
- Verkeer (art. 5) 2.427 8,66%
Water 1.216 4,34%
- Water (art. 6) 1.216 4,34%
Wonen 10.961 39,11%
- Wonen (art. 7) 10.961 39,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.810 10,03%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 8) 2.810 10,03%
Waterstaat 3.561 12,71%
Waterstaat - Waterlopen (art. 9) 3.561 12,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 28.025 100,00%
veiligheidszone - leiding (art. 1) 28.025 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hoeve Blankenberg detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Ruimte voor Ruimtewoningen kasteelboerderij Blankenberg detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk gebruik percelen Boenderdelsvoetpad te Cadier en Keer detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Blankenberg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?