Geo- en vastgoeddata op locatie:

Gulperstraat 5 te Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1007
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1007-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.866 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 385 1,17%
- Agrarisch (art. 3) 385 1,17%
Natuur 15.036 45,75%
- Natuur (art. 4) 15.036 45,75%
Recreatie 17.445 53,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 17.445 53,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 45.315 137,88%
Waarde - Archeologie (art. 6) 11.463 34,88%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 986 3,00%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 32.866 100,00%
Waterstaat 15.421 46,92%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 15.421 46,92%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 65.732 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 13) 32.866 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 13) 32.866 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan PIP reconstructie N598 ontwerp 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gulperstraat 5 te Noorbeek onherroepelijk 30-08-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2009, 1e herziening concept 10-08-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
geluidvergunning 03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende verklaring van Geen Bezwaar, ZLM Tour, 22 juni 2019, Diversen, Gulpen-Wittem 15-05-2019 15-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Hoorzitting bezwaarschriftencommissie, Gulpen-Wittem 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gulperstraat Noorbeek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox