Keerestraat ong. te Eckelrade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1012-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 04-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.712 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 14.712 100,00%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 14.712 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 29.424 200,00%
Waarde - Archeologie (art. 4) 14.712 100,00%
Waarde - Landschapselement (art. 5) 14.712 100,00%
Waterstaat 14.712 100,00%
Waterstaat - Erosie (art. 6) 14.712 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 29.424 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10) 14.712 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10) 14.712 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Keerestraat ong. te Eckelrade detail kaart
Keerestraat ong. te Eckelrade detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Keerestraat ong. te Eckelrade detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?