Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI10131
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI10131-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-07-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.916 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 18.467 54,45%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 18.467 54,45%
Recreatie 15.450 45,55%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 15.450 45,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 128.114 377,73%
Waarde - Archeologie (art. 5) 33.916 100,00%
Waarde - Beekdal (art. 6) 2.017 5,95%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 23.717 69,93%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 8) 630 1,86%
Waarde - Ecologie (art. 9) 33.916 100,00%
Waarde - Landschapselement (art. 10) 33.916 100,00%
Waterstaat 28.021 82,62%
Waterstaat - Erosie (art. 11) 28.021 82,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 80.781 238,18%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 15) 33.916 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 15) 33.916 100,00%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 15) 12.948 38,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid detail kaart
Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid detail kaart
Moerslag 32 te Sint Geertruid detail kaart
Moerslag 32 te Sint Geertruid detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Moerslag Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?