Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI10131
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI10131-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 26-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 33.916 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 18.467 54,45%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 18.467 54,45%
Recreatie 15.450 45,55%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 15.450 45,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 128.114 377,73%
Waarde - Archeologie (art. 5) 33.916 100,00%
Waarde - Beekdal (art. 6) 2.017 5,95%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 23.717 69,93%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 8) 630 1,86%
Waarde - Ecologie (art. 9) 33.916 100,00%
Waarde - Landschapselement (art. 10) 33.916 100,00%
Waterstaat 28.021 82,62%
Waterstaat - Erosie (art. 11) 28.021 82,62%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 80.781 238,18%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 15) 33.916 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 15) 33.916 100,00%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 15) 12.948 38,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid vastgesteld 01-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Moerslag 32 te Sint Geertruid ontwerp 21-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Moerslag 32 te Sint Geertruid vastgesteld 10-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Moerslag 32 te Sint Geertruid ontwerp 11-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Eijsden-Margraten - VB Mergellandroute - 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Moerslag Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?