Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1030
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1030-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 31-12-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.996 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.509 90,09%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 13.509 90,09%
Agrarisch met waarden 1.487 9,91%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.487 9,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 29.992 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 6.297 41,99%
Waarde - Archeologie 6 (art. 5) 8.699 58,01%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 6) 14.996 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 14.996 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10.1) 14.996 100,00%
Overige zone 14.996 100,00%
overige zone - rode contour (art. 10.3) 14.996 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch detail kaart
Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch detail kaart
Sint Geertruid detail kaart
Sint Geertruid - 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eindstraat Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?