Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1030
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1030-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 21-04-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.996 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.509 90,09%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 13.509 90,09%
Agrarisch met waarden 1.487 9,91%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.487 9,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 29.992 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 6.297 41,99%
Waarde - Archeologie 6 (art. 5) 8.699 58,01%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 6) 14.996 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 29.992 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10.1) 14.996 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10.2) 14.996 100,00%
Overige zone 14.996 100,00%
overige zone - rode contour (art. 10.3) 14.996 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch ontwerp 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Geertruid onherroepelijk 05-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Geertruid - 2013 vastgesteld 05-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning vergroten jongveestal Eindstraat 32, 6265 AD Sint Geertruid 12-04-2019 12-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen schuilstal te Sint Geertruid 11-04-2019 11-06-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Bruisterboschweg (weg), Herkenrade, BUS 2019-081 05-04-2019 05-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning nieuwe uitrit, Nieuwe Hofstraat 13 - 13 A, 6265 AG Sint Geertruid 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eindstraat Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox