Geo- en vastgoeddata op locatie:

Schey ong. en Vroelen 27/27a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1032
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1032-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-08-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.272 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 17.398 53,91%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 17.398 53,91%
Agrarisch met waarden 13.162 40,79%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 13.162 40,79%
Wonen 1.713 5,31%
- Wonen (art. 5) 1.713 5,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 83.655 259,21%
Waarde - Archeologie (art. 6) 32.272 100,00%
Waarde - Ecologie (art. 7) 19.110 59,21%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 32.272 100,00%
Waterstaat 13.162 40,79%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 13.162 40,79%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 72.660 225,15%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 13.1) 32.272 100,00%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 13.3) 13.162 40,79%
milieuzone - stiltegebied (art. 13.2) 27.225 84,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek vastgesteld 30-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek ontwerp 16-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Schey ong. en Vroelen 27/27a ontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2009, 1e herziening concept 10-08-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vroelen Noorbeek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox