Schey ong. en Vroelen 27/27a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1032
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1032-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-04-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 19-04-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.277 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 17.397 53,90%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 17.397 53,90%
Agrarisch met waarden 13.167 40,79%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 13.167 40,79%
Wonen 1.713 5,31%
- Wonen (art. 5) 1.713 5,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 83.664 259,21%
Waarde - Archeologie (art. 6) 32.277 100,00%
Waarde - Ecologie (art. 7) 19.110 59,21%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 32.277 100,00%
Waterstaat 13.167 40,79%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 13.167 40,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 72.672 225,15%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 13.1) 32.277 100,00%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 13.3) 13.167 40,79%
milieuzone - stiltegebied (art. 13.2) 27.228 84,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek detail kaart
Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek detail kaart
Schey ong. en Vroelen 27/27a detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Buitengebied 2009, 1e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vroelen Noorbeek detail

Meer weten over adressen?