Geo- en vastgoeddata op locatie:

Hoeve Blankenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1035
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1035-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-12-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.941 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.404 72,35%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.404 72,35%
Wonen 537 27,65%
- Wonen (art. 4) 537 27,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 537 27,65%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 5) 537 27,65%
Waterstaat 280 14,41%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 280 14,41%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.404 72,35%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 3.4) 1.404 72,35%
Veiligheidszone 1.941 100,00%
veiligheidszone - leiding (art. 10.1) 1.941 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Hoeve Blankenberg ontwerp 24-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimtewoningen kasteelboerderij Blankenberg vastgesteld 22-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht en leden Algemeen Bestuur Waterschap Limburg 11-03-2019 11-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht en leden Algemeen Bestuur Waterschap Limburg, ADRESSEN STEMLOKALEN 05-03-2019 05-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van gemeente Eijsden-Margraten 2019 04-03-2019 04-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Europees Parlement, REGISTRATIE KIEZERS DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE 25-02-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen BESLUIT AANWIJZING STEMLOKALEN 06-02-2019 06-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.