Hoeve Blankenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPLBUI1035 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1903.BPLBUI1035-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.941 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.404 72,35%

- Wonen (art. 4) 537 27,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 5) 537 27,65%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 280 14,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - spuitvrije zone (art. 3.4) 1.404 72,35%

- veiligheidszone - leiding (art. 10.1) 1.941 100,00%