Geo- en vastgoeddata op locatie:

Hoeve Blankenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLBUI1035
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLBUI1035-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-12-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.941 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.404 72,35%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.404 72,35%
Wonen 537 27,65%
- Wonen (art. 4) 537 27,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 537 27,65%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 5) 537 27,65%
Waterstaat 280 14,41%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 280 14,41%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.404 72,35%
milieuzone - spuitvrije zone (art. 3.4) 1.404 72,35%
Veiligheidszone 1.941 100,00%
veiligheidszone - leiding (art. 10.1) 1.941 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Hoeve Blankenberg ontwerp 24-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimtewoningen kasteelboerderij Blankenberg vastgesteld 22-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?