Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLINFRA1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLINFRA1001-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-06-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.635 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 16.635 100,00%
- Verkeer (art. 3) 16.635 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 16.635 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 6.1) 16.635 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
PIP reconstructie N598 detail kaart
Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut detail kaart
Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013 detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013.lck detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?